Home Sitemap

Bereken de terugverdientijd

Met onderstaand eenvoudige berekeningstabel kan men uitrekenen hoe snel zonnepanelen zich terug verdienen.
Let op: op 13 februari 2024 heeft de eerste kamer besloten dat de salderingsregeling blijft bestaan. Als gevolg hier van gaan energiebedrijven kosten in rekening brengen voor zonnepaneelbezitters, en de terugleveringsvergoeding verminderen. Hoe dit verder uitpakt is nog niet bekend. Wel kan men in onderstaande berekening bij 5c en 5d deze kosten alvast invoeren.

Terugverdientijd

1. Aanschafjaar:
2. Piekvermogen [Wp]:
3b. Aanschafprijs [EUR]:
Aanschafprijs per Wp [EUR/Wp]:
4. Levensduur [jaren]:
5a. Elektriciteitstarief [EUR/kWh]:
5b. Terugleververgoeding: [EUR/kWh]:
5c. Vastrecht terugleverkosten [EUR/jaar]:
5d. Terugleverkosten per kWh [EUR/kWh]:
6a. Jaarlijkse tariefwijziging [%]:
6b. Gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik [kWh]:
6c. Gemiddeld jaarlijks eigen directverbruik [%]:
7. Dichtsbij uw woonplaats gelegen KNMI-station:
8. Oriëntatiehoek woning [tussen -180 en +180°]:
9. Opstelhoek zonnepanelen [tussen 0 en 90°]:


Toelichting bij opbrengst en terugverdientijd berekening:

 1. Geef hier het jaar op wanneer u begint met energie terugleveren. Dit is van belang voor het salderingspercentage. Salderen wordt namelijk vanaf 2025 stapsgewijs afgebouwd. De berekening houdt hier rekening mee.
 2. Vul hier de totale kosten in van uw zonnepaneelsysteem, dus incl. netomvormer, montageframes, bekabeling en montage.
 3. Vul hier het aantal Wattpeak in wat u wilt gaan installeren.
 4. Geef hier de verwachte levensduur in van het complete systeem. Zonnepanelen kunnen tot meer dan 30 jaar productief zijn. Netomvormers leggen vaak na een jaar of 15..25 het loodje. Probeer hier een goed gewogen gemiddelde in te vinden (micronetomvormers gaan volgens de fabrikant net zolang mee als zonnepanelen).
 5. Hier vult u het huidige elektriciteitstarief in. Voor mensen zonder afzonderlijke opbrengstmeter met een dubbele meter met nacht en dagtarief, hier het dagtarief invullen, of beter nog het gewogen gemiddelde tussen 2 weekenddagen nachtstroom en 5 dagen dagstroom. Eveneens kan men hier de kosten invullen die de energieaanbieder in rekening brengt voor het bezitten van zonnepanelen. Deze zijn onderverdeeld in een vast tarief per jaar en een variabel tarief per teruggeleverde kWh. Ook kunt u hier de vergoeding invullen die het energiebedrijf aan u betaald indien u meer elektriciteit teruglevert dan u verbruikt. Deze tarieven vindt u onder andere op de sites van de grote energieaanbieders zoals www.eneco.nl, www.nuon.nl, www.essent.nl, www.delta.nl, en nog een scala aan diverse andere energieaanbieders.
 6. Hier vult u de te verwachten elektriciteits prijsstijging of daling in (Dit blijft altijd een schatting, en is in deze tijd zeer onzeker). Ook kunt u hier uw gemiddeld elektriciteitsverbruik per jaar invullen. Deze waarde wordt gebruik om de salderingsgrens te berekenen. Als u meer teruglevert dan verbruikt geldt de teruglever-vergoeding van het energiebedrijf over het meerdere. Teveel zonnepanelen kan dan nadelig uitpakken voor de terugverdientijd. Het eigenverbruik is de zonne-energie die u zelf direct verbruikt en dus de elektriciteitsmeter niet passeert. Een goede waarde hiervoor is 30%. Maar als u in de zomer extreem veel stroom opwekt om dit pas in de winter te gebruiken voor elektrische verwarming, dan zal dit getal veel lager zijn. Gebruikt u in de zomer continu airco's dan zal het directverbruik weer hoger zijn.
 7. Het KNMI-meetstation wordt gebruikt om de jaarlijkse zoninstraling in uw plaats op te zoeken. Hoe dichter dit meetstatiom bij uw woonplaats gelegen is, des te nauwkeuriger is de terugverdientijdberekening.
 8. Orientatie van zonnepanelen t.b.v. terugverdientijd en opbrengstberekening Hier komt de oriëntatie van de zonnepanelen op de windrichting. Heeft u een schuin dak, dan is dit een vast gegeven, en kunt u met behulp van google maps eenvoudig de oriëntatie opzoeken. Weet u het niet exact dan kan voor een indicatieve berekening de windrichtingentabel gebruikt worden.
 9. Elevatie van zonnepanelen voor opbrengst en pay-backberekening De hoek waaronder het zonnepaneel is opgesteld. Voor een schuin dak is dit de dakhelling met een vaste waarde. Op platte daken kan men zelf kiezen onder welke hoek men de zonnepanelen opsteld. De ideale hoek is 34° met het zonnepaneel gericht op het Zuiden.
 10. Dit geeft de geschatte terugverdientijd aan.
 11. De gemiddelde besparing per jaar.
 12. De totale opbrengst van installatie t/m levensduur.

Voorbeeld berekening

Op het schuine dak van de woning van Jan en Ineke passen 8 zonnepanelen. Het dak is ideaal gesitueerd op het Zuiden, en de dak hoek is 45°. Ze kiezen voor 8 x 300 Wp ALL black panelen. Totaal dus 8 x 300 = 2400 Wp. Omdat ze geen idee van de kosten hebben, gebruiken ze de geschatte aanschafprijs op deze website. Voor 2021 is de geschatte all-in prijs €3092. De elektriciteitsprijs is 0,23 cent per kWh, en ze verwachten een jaarlijkse verhoging van 0,5%. Op basis van de PVGIS-cijfers van Nederland berekenen ze een terugverdientijd van 7 jaar en een gemiddelde besparing van 293,- euro per jaar, gedurende de levensduur van 25 jaar. Totaal is na 25 jaar de besparing ongeveer €7337. Haal hier de investering van €3092 nog vanaf, en de echte besparing is dan 7337 – 3092 = €4245, d.w.z. ongeveer €170 per jaar. Vervolgens besluiten ze een aantal offertes aan te vragen om meer inzicht in de prijzen en opbrengsten te krijgen. Het offertebedrag wordt ingevuld bij de aanschafkosten, en de procedure nog eens herhaald.


Instraling zonneenergie in kWh/m2 voor Nederland


NB: Deze berekening is een goede schatting. Echter, elektriciteitstarieven laten zich niet exact voorspellen. Een crisis, onrust of oorlog in een energie exporterend werelddeel, een politieke beslissing om geen kolen- of kernenergie meer toe te passen, belastingverhoging of verlaging enz, enz, hebben allemaal invloed op de prijs. Één ding is wel duidelijk: Alhoewel de elektriciteitsprijs tijdelijk kan dalen vanwege overcapaciteit, zal de prijs toch structureel fors stijgen. Verder is van groot belang of het dak de juiste oriëntatie heeft. Hier kan men zelf aan de hand van de instralingskaart een keuze maken. Wat vaak onderschat wordt is beschaduwing door obstakels, met name schoorsteenpijpen en ontluchtingspijpen op een dak kunnen de opbrengst in negatieve zin beïnvloeden. Lees ook op deze site over het effect van serie- of parallel schakelen van zonnepanelen. Meer informatie over een meer gedetaïlleerde berekening vindt men op deze site onder simulatiesoftware. Gebruik de berekening op deze pagina om snel een indruk te krijgen wat zonne-energie u kan brengen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitkomst hiervan. Een opbrengstberekening op basis van de performanceratio zoals door de stichting monitoring zonnestroom is voorgesteld kan men maken op de opbrengstpagina.

Volgende pagina: Nu kopen, of wachten ?

Zoeken op de site:

Oude berekeningsmethode

De oude methode -die geen rekening houd met de salderingsafbouw of extra terugleveringskosten- is voor de liefhebbers nog steeds op deze website te vinden: oude terugverdientijd berekening.

De oude methode 2022 -die uitgaat van salderingsafbouw in 10 jaar tijd- is voor de liefhebbers nog steeds op deze website te vinden: oude terugverdientijd berekening.

Advertenties
Zonnepaneel quiz

Hebben monokristallijne panelen een hoger rendement dan polykristallijne panelen?


Test uw kennis over zonnepanelen en doe de zonnepanelen quiz.

Doe de zonnepanelen quiz!.

Zoninstraling

Heel mooie Amerikaanse NSRDB instralingsatlas

De Amerikaanse website van de NSRDB laat de zoninstraling, gemeten door satellieten, op internet zien.

Hoe duur zijn zonnepanelen?

Voor meer informatie over de prijs van zonnepanelen, netomvormers, montagemateriaal en montage werkzaamheden bezoek de prijspagina.

Links:
Reacties
socialbar facebook, google+, twitter, email