Ballast voor zonnepanelen op platte daken

Ballast bepalen

Om de hoeveelheid ballast (verzwaring) te kunnen bepalen moet men het volgende weten:

ZONE 1 (basiswindsnelheid 29,5 m/s)

Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Waddeneilanden
en de provincie Noord-Holland ten noorden van de
gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Wormerland,
Purmerend en Edam-Volendam, alsmede de gehele
kuststrook.

ZONE 2 (basiswindsnelheid 27 m/s)

Het resterende deel van de provincie Noord-Holland,
het vasteland van de provincies Groningen en Friesland
en de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

ZONE 3 (basiswindsnelheid 24,5 m/s)

Het resterende deel van Nederland.

Voor windbelasting geldt vanaf 1 april 2012 de NEN-EN 1991-1-4 met nationale bijlage. Hoewel er dus vanaf 1 april 2012 een geheel aparte Eurocode moet worden gehanteerd, is er slechts 1 belangrijk verschil t.o.v. bijlage A in de NEN6702. In windgebied I en II is er voortaan sprake van een kuststrook waarmen rekening mee dient te houden. Deze kuststrook geldt voor de Noordzeekust, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse meren.  Een bouwwerk valt in deze strook als de afstand van het water tot het pand kleiner of gelijk is aan 10 maal de gebouwhoogte. De wind kan in deze strook ongehinderd over een afstand van minimaal 2 km aanzwellen voordat het pand wordt bereikt.

Verder wordt er in deze Eurocode veel meer aandacht besteed aan ligging en situering van het pand, zoals de hoogteligging, vormgeving en andere gebouwen rondom het pand. Ook is er een nieuwe tabel met stuwdrukwaarden.


De fabrikant Schletter (fabriceert montagemateriaal voor zonnepanelen) heeft een heel mooie tool op zijn website, waar men aan de hand van de postcode, de hoogte boven NAP en de terreincategorie eenvoudig de wind en sneeuwlast kan berekenen. Om toegang te krijgen tot deze tool dient men zich wel te registreren en in te loggen.

Tabellen met ballastindicatie worden ook door veel leveranciers verstrekt. Men hoeft dan niet te rekenen en heeft vooraf een goede indruk hoeveel gewicht er op het dak gaat komen indien men besluit om zonnepanelen te plaatsen.

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? En wilt u misschien een en ander vergelijken? Of een indicatie krijgen wat dat allemaal gaat kosten? Dan kunt u het offerteformulier invullen en u ontvangt gratis en vrijblijvend een offerte

Volgende pagina: Ballast tabellen