BTW terug vragen door particulieren

U wordt ondernemer

Als u zonnepanelen op uw dak heeft en stroom terug levert aan het energiebedrijf, dan bent u volgens de belastingdienst ondernemer voor de BTW.
Wilt u de BTW die u heeft betaald bij de aanschaf van zonnepanelen terugvorderen dan moet u zich bij de belastingdienst aanmelden als ondernemer.
Dit kunt u doen via de website van de belastingdienst.

Subsidie op zonnepanelen

Hoe berekent u het terug te krijgen BTW-bedrag?

Het bedrag wat u terugkrijgt is de BTW die u betaald voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen minus het verschuldigde btw forfait. Dit forfait is afhankelijk van het aantal Wattpiek (Wp) van de zonnepanelen en is te raadplegen op de website van de belastingdienst, en in onderstaande tabel (stand 2017):


Opwekvermogen
in Wattpiek (Wp)
per jaar
Forfait [EUR]
0 - 1000 20
1001 - 2000 40
2001 - 3000 60
3001 - 4000 80
4001 - 5000 100
5001 - 6000 120
6001 - 7000 140
7001 - 8000 160
8001 - 9000 180
9001 - 10000 200

Deze regeling geld vanaf 20-6-2013. Controleer zelf altijd of de data nog actueel is.


Bereken zelf hoeveel Btw u terug krijgt:

Totaal piekvermogen zonnepanelen [Wp] :
Totale BTW op uw factuur:


Resultaat:
U ontvangt terug: EUR :

Voorbeeld BTW terugvragen voor de aanschaf van zonnepanelen

U heeft 8 panelen van 300 Wp aangeschaft (totaal 8 x 300= 2400 Wp) en voor de aanschaf en installatie is u EUR 3000,- berekend met 570,- Btw wordt dit totaal inclusief BTW 3570,- U kunt nu 570 – 60 = 510,- euro terugvragen. Nadat u uw BTW teruggekregen heeft kunt u ontheffing vragen van de Btw-aangifte, indien u per jaar minder dan EUR 1345,- BTW hoeft af te dragen.

Stappenplan terugvragen BTW op zonnepanelen

1. Meld u bij de belastingdienst aan als ondernemer;
2. Dien de Btw-aangifte in betreffende de zonnepanelen in het jaar waar in de zonnepanelen zijn gekocht;
3. Geef uw bankrekeningnummer voor BTW door aan de belastingdienst via het daarvoor bestemde online formulier;
4. Doe in dat jaar een verzoek voor ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van hete daaropvolgende jaar.

BTW-teruggaaf bij zonnepanelen die aangeschaft zijn voor 2013

Eind 2017 oordeelde de Hoge Raad dat voor eigenaren van zonnepanelen geen wettelijke termijn geldt voor het indienen van een uitnodigingsverzoek, indien zij geen BTW verschuldigd waren in het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Dit betekend dat iemand die bijvoorbeeld in 2011 zonnepanelen heeft aangeschaft nu alsnog de belastinginspecteur kan verzoeken om uitgenodigd te worden om een btw-aangifte te doen over het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. U ontvangt dan een aanslagformulier (digitaal). Hierin verzoekt u de belastingdienst om teruggaaf van de betaalde BTW. Conform deze uitspraak van de Hoge Raad zal de belastingdienst uw aanvraag honoreren en u de BTW terugbetalen.

Disclaimer

Controleer altijd bij de belastingdienst of deze regeling nog geldig is, en of eventueel de bedragen aangepast zijn aan het huidige prijspeil. Deze website geeft geen garanties betreffende het actueel zijn van deze informatie.

Volgende pagina: Salderen