De meterkast

Wat kunt u op deze pagina verwachten?
  • Netomvormer aansluiten in de meterkast;
  • Is er een vrije groep benodigd?
  • Hoeveel vermogen aan zonnepanelen mag ik aansluiten op mijn hoofdaansluiting?
  • Is er een aparte aardlekschakelaar nodig?
  • Is een aparte AC en DC-schakelaar verplicht?
  • Is mijn meter geschikt voor het terug leveren van zonne-energie?
  • Slimme meters en Ferrarismeters;
  • Rekenen aan elektriciteit;
  • Veelgestelde vragen over de meterkast.

De meterkast in woonhuizen

Meterkast met netomvormers
Meterkast met extra aardlekschakelaar voor de Steca netomvormers
We zien hier links de groepen kast, daaronder de kWh draaischijfmeter van de netbeheerder
en daarnaast de digitale teruglevermeter die het aantal kWh aan zonne-energie registreerd.
Boven deze meter zien we nog een stukje geel/wit van de netomvormers.

Zodra u zonnepanelen heeft wordt u energieproducent. Voor uw eigen veiligheid dient u de netomvormer correct aan te sluiten in de meterkast.
Indien men minder dan 600 Watt teruglevert aan het net, mag men dit op een bestaande groep in de meterkast aansluiten. Dit betekend dat men tot, zeg maar, twee zonnepanelen mag aansluiten op een bestaande gebruikte groep. Dit kan gewoon door de stekker van de omvormer in een stopcontact te steken. Boven de 600 Watt is men conform de NEN1010 verplicht om de netomvormer aan te sluiten op een ongebruikte groep.

Aardlekschakelaar voor de zonnepanelengroep
1. geeft de aardlekschakelaar aan van de conventionele installatie 2.van de zonnepanelen.

Indien deze groep niet voorhanden is, dan dient deze geïnstalleerd te worden. Als men kiest voor een stringomvormer, bijvoorbeeld de SMA Sunnyboy, dan lopen de gelijkstroomkabels van de zonnepanelen naar de netomvormer. De 230 V kabel van de netomvormer gaat naar de groepenkast, waar deze (boven de 600 W ) aangesloten wordt op een ongebruikte groep. Het is verstandig (en bij het aanleggen van een nieuwe groep verplicht) om de zonnepanelengroep met een aparte aardlekschakelaar af te zekeren. Dit voorkomt dat de zonnepanelen niets meer leveren als de aardlekschakelaar van de verbruiksgroep er uit knalt, en andersom, als er een probleem met de zonnepanelen is, kan men nog gewoon elektriciteit verbruiken.

Update 2016: Volgens de nieuwe NEN1010 norm is dit verruimd voor nieuwbouwwoningen tot 9 A ( 2KW AC) invoeding op een gecombineerde eindgroep, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is (Iz > In + Ig). Voor bestaande woningen blijft het na juli 2016 toegestaan om een kleine PV-omvormer tot 2,25  A (517 W AC) op een eindgroep aan te sluiten.

AC en DC-schakelaar

Alhoewel een AC-werkschakelaar niet verplicht is, adviseren we toch om deze te plaatsen. In geval van calamiteiten kann men snel de netomvormer loskoppelen van het net. Hetzelfde geld voor de DC-zijde. Met een eenvoudige DC-schakelaar (deze zijn wel fors duurder dan AC-schakelaars, vanwege het vlamboogeffect) koppelt men de zonnepanelen los van de omvormer. Veel omvormers hebben standaard een DC-schakelaar geïntegreerd.

Sticker in de meterkast

NEN1010 sticker: PV-installatie aanwezig
Sticker: Zonnepanelen aanwezig!

Een sticker in de meterkast die aangeeft dat er zonnepanelen op het dak staan kan heel nuttig zijn voor de brandweer in geval van brand.

Het vermogen van de omvormer

Een geschikte omvormer kiezen kan men met een configuratietool doen. Deze omvormer moet wel geschikt zijn voor de zekering van de groep. In de meeste woonhuizen is een groep afgezekerd met 16 Ampere (A) en zit daarvoor nog een hoofdzekering van 25A. Het theoretisch maximaal terug te leveren vermogen per groep is dan 16 x 230 = 3680 Watt. Uit veiligheidsoverweging (tolerantie zekering) zal men in de praktijk iets onder deze waarde gaan zitten. Meestal kan men de hoofdzekering laten vergroten naar 35 A, zodat de groepenkastzekering dan 25A mag worden (hoofdzekering moet altijd een maat groter zijn dan de groepenkastzekering). In dat geval kan men 25 x 230 = 5750 W terugleveren. Hou er wel rekening mee dat bij grotere aansluitcapaciteiten het capaciteitstarief enorm duur kan worden. Veel mensen die voor 2008 een warmtepomp hadden aangeschaft om te besparen, moesten na de invoering van het capaciteitstarief, gelijk ieder jaar ca. 800,-- euro ophoesten aan de netbeheerder. Weg besparing!

De hoofdzekering

Hoofdzekering Maximaal te leveren
door de omvormer(s)
1 x 25A 3.680W
1 x 35/40A 5.750W
1 x 45A 6.900W
3 x 25A 11.040W
3 x 35A 17.250W
3 x 40A 20.700W
3 x 50A 24.150W
3 x 63A 27.600W
3 x 80A 34.500W

Soorten meters

Ferrarismeter die terugdraait
Terugdraaiende ferrarismeter

Afhankelijk van de regio en energieleverancier heeft u een kWh-meter die het elektriciteitsverbruik registreert. Niet alle meters zijn geschikt voor teruglevering door zonnepanelen. Het meest ideale is een ouderwetse draaistroommeter, ook wel ferrarismeter genoemd. Deze meter draait vooruit als er stroomverbruik is, en achteruit als de zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan er verbruikt wordt. Deze meter saldeert dus automatisch, en de netbeheerder weet niet hoeveel hoeveel u gebruikt en teruggeleverd heeft. Alleen het nettoresultaat is bekend.

analoge kWh-meter
Analoge meter zonder draaischijf
(ongeschikt)
Digitale kwH-meter Iskra
Digitale meter Iskra (geschikt)
Digitale meter van Oxxio
Digitale meter van Oxxio (ongeschikt)
Volgende pagina: Veel gestelde vragen over de meterkast