Moet ik nu kopen of niet?

Overwegingen

De meeste mensen die op internet zoeken naar zonnepanelen worstelen met de vraag, moet ik die dingen nou kopen of niet? Alle commerciƫle sites antwoorden hierop met: Ja, nu kopen! Maar datzelfde advies gaven ze enkele jaren geleden ook, en de prijzen van zonnepanelen zijn alleen maar gedaald de laatste jaren. Bovendien komen er nu ook goedkopere merken netomvormers op de markt. Even wachten kan dus lonend zijn. Aan de andere kant is het zo dat zonnepanelen nu reeds goed betaalbaar zijn, met terugverdientijden van gemiddeld zo rond de acht jaar. De elektriciteitsprijs blijft stijgen, ondanks de goedkope stroomoverschotten uit Duitsland waar de Nederlandse energiebedrijven van profiteren. Geld op een spaarrekening zetten, loont al helemaal niet met die lage rente. Zo bezien is zonnepanelen kopen altijd de beste optie.
Update 2021/2022: De elektriciteitsprijs is inmiddels t.o.v. 2020 meer dan verdubbelt. Heeft u variabele tarieven en betaald u inmiddels meer dan 60 cent per kWh, dan is de keuze voor zonnepanelen wel erg eenvoudig geworden. De prijzen van zonnepanelen zijn niet noemenswaardig gestegen, wat betekend dat de terugverdientijd van zonnepanelen gehalveerd is. Het is nu mogelijk (begin 2022) om zonnepanelen in minder dan 3,5 jaar terug te verdienen.

Een blik over de grens

Zonnepanelen solarbatterie, intelligente zonneaccu
Intelligent accusysteem

Kijken we naar de landen om ons heen, zoals België en Duitsland, dan zien we dat daar veel meer zonnepanelen zijn geplaatst dan in Nederland. Vaak ook geplaatst met subsidiegeld van de overheid. We zien nu in die landen dat die overheden inmiddels een belasting op zonnepanelen hebben ingevoerd (BelgiĆ«: ca 200,- per jaar in 2014) of een lage prijs op aan het net teruggeleverde elektriciteit om het eigen verbruik te stimuleren (Duitsland) en overschotten aan elektriciteit op zonnige dagen te voorkomen. Ook in Nederland zijn er plannen om in 2023 een einde te maken aan het salderen. Als dit zo is, dan zal dat neerkomen op een lagere vergoeding voor elektriciteit die men teruglevert. In Duitsland is dat nu al zo, en daar zijn intelligente accusystemen nu al heel populair. Dit werkt als volgt: Overdag worden de accu's opgeladen, 's-avonds word deze energie benut voor de verlichting, televisie, etc, zodat er niet teruggeleverd wordt aan het net, maar de zelf opgewekte energie ook zelf geconsumeerd wordt. Dit gaat volledig automatisch, de gebruiker merkt niet of hij stroom uit het elektriciteitsnet krijgt of uit de eigen accu. Momenteel zijn deze accusystemen nog vrij duur, en de levensduur van de accu's is beperkt. De verwachting is, met dank aan de elektrische auto, dat de accu's steeds beter en goedkoper worden, zodat deze systemen voor zonne-energie op termijn ook steeds aantrekkelijker worden. Een bijkomend voordeel is dat men steeds onafhankelijker wordt van de energiemaatschappijen. In Duitsland zijn deze systemen reeds nu heel populair. In Nederland mag men nog steeds elektriciteit terugleveren voor hetzelfde tarief waar men het voor koopt, zodat een intelligent accusysteem niet nodig is. Ondanks dat is de door Eneco geïntroduceerde Tesla powerwall populair (2016). Andere ontwikkelingen zijn intelligente apparaten, bijvoorbeeld een wasmachine die begint te wassen, zodra er voldoende zonne-elektriciteit is, of een airco die automatisch start bij voldoende zon (ideale toepassing).
Steeds meer apparaten zijn hiervoor al geschikt. En de meest moderne omvormers, zoals bijvoorbeeld de SMA SB1.5 en SB2.5 hebben standaard de mogelijkheid om dit aan te sturen, zonder extra kastje, zoals voorheen de SMA homemanager.

Dus: Zonnepanelen? Ja graag!

Dit alles in overweging nemende is de keuze voor zonnepanelen op dit moment de enige goede optie. Blijft het zoals het nu is, dan verdiend men ze binnen ca. acht jaar terug. Daarna is het geld verdienen. Komt er een belasting op zonnepanelen of een lagere vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit, dan is er een extra investering nodig in een intelligent accusysteem, en verbruiken we gewoon onze eigen opgewekte elektriciteit!

zonne-accu intelligent systeem Volgende pagina: Subsidie