De levensduur van een accu

De levensduur van een accu

De levensduur wordt bepaald door het aantal laadcycli en de mate van zelfvoorziening met de batterij. Zo zal een te klein gekozen batterij niet zo lang meegaan als een ruim gedimensioneerde batterij. De levensduur kan alsvolgt berekend worden:

Energietransport per jaar = Opgewekte energie door de zonnepanelen * eigenverbruik / Totale batterijcapaciteit

Levensduur accu = Aantal laadcycli vande accu / energietransport per jaar

Het aantal volledige laadcycli dat een bepaald type accu aankan staat in de technische specificatie van de accu, verstrekt door de accufabrikant.

Eigenschap Waarde Eenheid
Jaarlijkse opgewekte elektriciteit door zonnepanelen: kWh
Eigenverbruik: %
Accucapaciteit: kWh
Max cycli accu:  
   
Energietransport per jaar: kWh
Levensduur accu: jaar

Bijvoorbeeld:
Een veld van 5 kWp aan zonnepanelen levert in Nederland per jaar 4300 kWh elektriciteit op.
Het eigenverbruik is ca. 30% (zie grafiek eigenverbruik) De totale capaciteit van de accu is 10 kWh.
Het totale energietransport voor 100% laad/ontlaadcycli: 1200 (uit de datasheet van de accufabrikant).


Jaarlijkse energie= 4300* 0,30/10 kWh = 129
Levensduur accu: 1200/129 = 9,3 jaar

Hoe verleng ik de levensduur van mijn accu?

Omgevingstemperatuur

Het is bij de meeste mensen bekend dat bij lage temperaturen een accu slechter presteert. Denk aan de startproblemen van auto’s in de winter. Minder bekend is dat te hoge temperaturen funest zijn voor de levensduur van een accu. Kamertemperatuur is de optimale temperatuur voor accu’s. Dit betekend dat een temperatuur van ca 20° tot 25°C ideaal is. Het is bewezen dat voor elke 10° hoger dan de kamertemperatuur de levensduur van de accu daalt met 30%.

Oplaadgedrag

Het is belangrijk om de accu niet te ver te ontladen, en niet te lang in ontladen toestand te laten staan. Dit beïnvloedt de capaciteit en de levensduur negatief. Als om de een of andere reden de accu’s niet benodigd zijn, zorg er dan voor om ze vooraf volledig op te laden, en herlaad ze minimaal ieder half jaar.

Loodaccu’s

Worden er nog natte cellen toegepast, controleer dan regelmatig het waterniveau en vul indien nodig bij. Gebruik hiervoor altijd zuiver gedestilleerd water. (Voor degene die nog een accu wil gaan kopen: Koop geen ouderwetse loodaccu maar een LI-Ion accu.)

Maandelijkse inspecties en controle

Volg de instructie van de fabrikant op die in de onderhoudsvoorschriften staan. Meestal komt dit op het volgende neer:

  • batterijen droog en vrij van vuil houden, indien nodig reinigen;
  • ventilatieopeningen vrij en schoon houden;
  • batterijaansluitingen dienen klemvast te zitten;
  • batterijkabels dienen onbeschadigd te zijn. Beschadigde kabels vervangen.

Aanvullende tips

  • plaats niet te veel accu’s parallel als het niet nodig is;
  • corrosie kan leiden tot problemen. Zorg ervoor dat de accu’s droog staan (meet desnoods de vochtigheidsgraad van de lucht);
  • installeer een systeemmonitor. Hiermee bewaak je het spanningsniveau, stroom, Ampère-uren en ontlaadtijd.
    Meestal wordt ook een logboek bijgehouden en alarm geslagen als een bepaalde waarde overschreden word.
Volgende pagina: Wat valt er te besparen met accu's?