Montage software

Montage apps van fabrikanten

De meeste grote leveranciers van montagematerialen stellen een softwaretool ter beschikking om eenvoudig de benodigde materialen samen te stellen. Heeft u bijvoorbeeld een schuin dak waar 10 panelen in 2 rijen van 5 op passen, dan zal de software op het eind een lijst presenteren met daarop het aantal benodigde profielen, dakhaken, bouten, etc. Meestal geven dergelijke programma's ook een tekening van het dak met de opstelling waarvoor de materialen geselecteerd zijn. Onderstaand enkele foto's die een indruk geven van de verschillende software die in omloop is. Sommige zijn eenvoudige excel-sheets, andere zijn echt als maatwerk geprogrameerd. Webbased tools komen er binnenkort ook, maar op dit moment (stand maart 2014) zijn die er nog niet.
Update 2016: Aerocompact biedt op zijn website een gratis on-line tool om een dak te ontwerpen op basis van google maps. Belangrijk is wel om als taal geen Nederlands te kiezen (stand maart 2016) omdat dan bij project het land niet ingevuld word en het project niet opgeslagen wordt. Kiest men bijvoorbeeld Duits dan werkt het programma goed, en krijgt men voor platte daken een layout te zien die men ook als pdf kan printen. De ballastberekening werkt wat omslachtig. Men krijgt een kaart van Nederland te zien (op basis keuze in google maps) met daarin keurig de verschillende windzones vermeld. Men moet echter handmatig de windzone van de kaart aflezen en alsnog invullen. Voor een gratis programma is dit niet echt een probleem.

Actualiseren

Raadpleeg altijd de website van de fabrikant voor het actuele leverprogramma. Door fusies en verbeteringen en/of optimalisatie verandert het leverprogramma regelmatig.

Volgende pagina:De opbrengst van zonnepanelen