Bereken de terugverdientijd

Met onderstaand eenvoudige berekeningstabel kan men snel uitrekenen hoe snel zonnepanelen zich terug verdienen. Er wordt vanuit gegaan dat salderen mogelijk blijft.
Er is ook een tool die wel rekening houd met de afbouw van salderen.

Terugverdientijd

1. Aanschafkosten [EUR]:
2. Piekvermogen [Wp]:
Aanschafprijs per Wp [EUR/Wp]:
3. Levensduur [jaren]:
4. Elektriciteitstarief [EUR/kWh]
5. Jaarlijkse tariefverhoging [%]:
6. Zoninstraling per jaar in uw woonplaats [kWh/a]:
7. Landfactor [%]:
8. Instralingsfactor [%]:
   


9. Geschatte terugverdientijd (tvd) [jaar]:
10. Gemiddelde besparing per jaar [EUR]:
11. Besparing van tvd tot levensduur [EUR]:

Toelichting:

1. Vul hier de totale kosten in van uw zonnepaneelsysteem, dus incl. netomvormer, montageframes, bekabeling en montage.
2. Vul hier het aantal Wattpeak in wat u wilt gaan installeren.
3. Geef hier de verwachte levensduur in van het complete systeem. Zonnepanelen kunnen tot meer dan 30 jaar productief zijn. Netomvormers leggen vaak na een jaar of 15..25 het loodje. Probeer hier een goed gewogen gemiddelde in te vinden (micronetomvormers gaan volgens de fabrikant net zolang mee als zonnepanelen).
4. Hier vult u het huidige elektriciteitstarief in. Voor mensen zonder afzonderlijke opbrengstmeter met een dubbele meter met nacht en dagtarief, hier het dagtarief invullen, of beter nog het gewogen gemiddelde tussen 2 weekenddagen nachtstroom en 5 dagen dagstroom. Deze tarieven vindt u onder andere op de sites van de grote energieaanbieders zoals www.eneco.nl, www.nuon.nl, www.essent.nl, www.delta.nl, en nog een scala aan diverse andere energieaanbieders
5. Hier vult u de te verwachten elektriciteits prijsstijging in (Dit blijft altijd een schatting).
6. Hier komt de jaarlijkse zoninstraling in uw plaats te staan. Gebruik de kaart op deze bladzijde om de correcte waarde in te vullen, of raadpleeg de KNMI-site voor de exacte gegevens van een bepaald jaar.
7. De landfactor of performance ratio is eigenlijk het rendement van de pv-installatie in een bepaalde omgeving. Voor Nederland wordt een waarde aangehouden tussen de 75% en 95%. Een betrouwbare waarde is 80-90%. Een gedetalleerde berekening waar ook rekening gehouden wordt met het rendement van de netomvormer en kabelverliezen vindt u onder software elders op deze site.
8. De instralingsfactor heeft te maken met de opstelling van de zonnepanelen. Van belang is de oriëntatie en elevatie. Ideaal is een zonnepaneel gericht pal op het zuiden onder een opstellingshoek (elevatie) van 37°. Dit valt in het fel gele gebied, dwz 100%.
9. Dit geeft de geschatte terugverdientijd aan.
10. Dit geeft aan hoeveel geld u verdient met uw zonnepanelen in de periode na de terugverdientijd tot en met de levensduur.

Optimale opstelling voor zonnepanelen in Nederland


Instraling zonneenergie in kWh/m2 voor Nederland


NB: Deze berekening is een goede schatting. Echter, elektriciteitstarieven laten zich niet exact voorspellen. Een crisis, onrust of oorlog in een energie exporterend werelddeel, een politieke beslissing om geen kolen- of kernenergie meer toe te passen, belastingverhoging of verlaging enz, enz, hebben allemaal invloed op de prijs. Een ding is wel duidelijk: Alhoewel de elektriciteitsprijs tijdelijk kan dalen vanwege overcapaciteit, zal de prijs toch structureel fors stijgen. Verder is van groot belang of het dak de juiste oriëntatie heeft. Hier kan men zelf aan de hand van de instralingskaart een keuze maken. Wat vaak onderschat wordt is beschaduwing door obstakels, met name schoorsteenpijpen en ontluchtingspijpen op een dak kunnen de opbrengst in negatieve zin beïnvloeden. Lees ook op deze site over het effect van serie- of parallel schakelen van zonnepanelen. De landenfactor van 86% is gebaseerd op een gemiddelde voor Nederland. Als men 100 Wp installeert, kan men per jaar 86 kWh oogsten. Vanwege de verbeterde rendementen van netomvormers komt deze factor steeds hoger te liggen. Meer informatie over een meer gedetaïlleerde berekening vindt men op deze site onder simulatiesoftware. Gebruik de berekening op deze pagina om snel een indruk te krijgen wat zonne-energie u kan brengen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitkomst hiervan. Een opbrengstberekening op basis van de performanceratio zoals door de stichting monitoring zonnestroom is voorgesteld kan men maken op de opbrengstpagina.

Volgende pagina: Nu kopen, of wachten ?