Saldering (stand 21 mei 2022)


Wat is salderen?

Als je meer stroom opwekt dan je verbruikt gaat dit via de elektriciteitsmeter terug in het net. Hiervoor krijg je dezelfde vergoeding als wat je betaald bij het verbruik van stroom zonder dat je zonnepanelen hebt. Het komt er op neer dat de stroom die je in de zomer te veel opwekt en terug levert aan het net, in de winter weer op kan halen. De elektriciteitsnet kan gebruikt worden als gratis seizoensaccu.

Hoe kom je in aanmerking voor salderen?

Salderen mag als u een kleinverbruikersaansluiting hebt en u zich registreert bij energieleveren.nl.

Wat is de salderingsgrens?

Je mag niet meer terug leveren per jaar dan je verbruikt. De salderingsgrens is de hoeveelheid elektriciteit die het energiebedrijf aan u geleverd heeft. Als u de salderingsgrens overschrijdt dan wordt over het meerdere geen saldering toegepast, maar krijgt u een terugleververgoeding. Deze is altijd lager dan de prijs per kWh bij saldering.
Voorbeeld:
U verbruikt in het jaar 2020 per jaar 2500 kWh aan elektriciteit uit het net. De zonnepanelen leveren 3000 kWh die u niet direct gebruikt terug aan het net. Dat betekend dat er 2500 kWh gesaldeerd wordt en dat u over 500 kWh een terugleververgoeding krijgt. 2500 kWh is in dit geval de salderingsgrens.
Voorbeeld 2:
Nemen we het zelfde voorbeeld, maar nu in het jaar 2025, het eerste jaar waar de afbouw van de salderingsregeling begint. U verbruikt per jaar 2500 kWh aan elektriciteit uit het net. De zonnepanelen leveren 3000 kWh die u niet direct gebruikt terug aan het net. Dat betekend dat er 64% x 2500 = 1600 kWh gesaldeerd wordt en dat u over 1400 kWh een terugleververgoeding krijgt.
Meer voorbeelden of uw eigen berekening maken kan door de terugverdientijd te berekenen.

Eigen verbruik is King

De stroom die u zelf rechtstreeks verbruikt uit de zonnepanelen passeren de meter niet. Daarom komen er steeds meer slimme apparaatjes die bij veel zon automatisch de (af)wasmachine starten.

De salderingsregeling

Voordelen Salderingsregeling:

  • eenvoudig;
  • begrijpelijk;
  • zeer effectief;
  • voor potentiële eigenaren van zonnepanelen kan de terugverdientijd simpel berekend worden. Salderen stimuleert de aanschaf van zonnepanelen.

Nadelen:

  • de regeling is star en anticipeert niet op veranderende marktomstandigheden, zoals aanschakelen van apparatuur bij veel zonneschijn, of bijvoorbeeld energieopslag in accu’s.
  • als veel mensen zonnepanelen toe gaan passen neemt de opbrengst uit energiebelasting voor de staat af.
  • overbelasting van het netwerk, dit is nog niet ingericht op decentrale opwekking
  • onzekerheid op de lange termijn vanwege de afhankelijkheid van het politieke klimaat. Indien men besluit om salderen af te schaffen of dit te beperken zal dit direct invloed hebben op de aanschafbeslissing van geïnteresseerden.

Afbouw salderingsregeling:

De tweede kamer heeft 30 maart 2020 de afbouw van de salderingsregeling met 9% per jaar (het zogenaamde 9% afbouw pad) voorgesteld. Dat wil zeggen dat het eerste jaar 100-9=91% van de terug geleverde energie mag worden gesaldeerd. De voorgestelde ingangsdatum was 1-1-2023. Dit betekend dat financieel gezien de jaarlijkse opbrengsten een stuk minder worden. Ook de terugverdientijd wordt langer (zie figuur). In 2021 is het kabinet demissionair geworden en heeft de voorgestelde wet controversieel verklaart. Dit betekende dat de wet (voorlopig) op de lange baan geschoven werd. In mei 2022 is een aangepast plan gemaakt. Dit houdt in dat de afbouw van de salderingsregeling begint in 2025. De daling in 2025 is vrij fors: Men mag nog maar 64% van de terug geleverde stroom salderen. In 2026 blijft dit 64%. Daarna zakt het ieder jaar met 9%. Deze sterke daling in 2025 heeft men bewust zo gedaan om het einddoel (geen saldering meer in 2031) te kunnen behalen.

Gezien de lagere prijzen van zonnepanelen verwacht de overheid dat ze toch aantrekkelijk blijven, ook voor de particulier. Om een goede indruk te krijgen wat deze afbouw betekend kunt u de tabel bekijken onder het item terugverdientijd. Zodra de overgangsregeling beëindigd is, en salderen niet meer mag, is de opbrengst volledig afhankelijk van de terugleververgoeding die het energiebedrijf bereid is om aan u te betalen. Aangezien de elektriciteitsprijs voor het grootste gedeelte uit belasting bestaat, is de kans groot dat men nog geen 5 cent per kWh gaat ontvangen. Dit laatste is overigens nog niet duidelijk. Lees hierover ondermeer de brief over afbouw salderingsregeling van 30 maart 2020 van de voormalige minister Eric Wiebes. Raar blijft het wel dat de focus op de terugverdientijd ligt, terwijl de financiële opbrengst nadat de afbouwregeling afgelopen is, structureel laag blijft.

Jaar: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Salderings % 100% 100% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Het laatste nieuws betreffende de salderingsregeling

Tot en met 2023 blijft de huidige salderingsregeling van kracht. Vanwege de oplopende staatsschuld vanwege coronamaatregelen en EU-steunpakketten aan het buitenland, heeft de regering geld nodig. Dit kan een reden zijn om het salderen op termijn te beperken of af te schaffen. Temeer daar veel mensen in 2021 al zonnepanelen hebben. Aan de andere kant is het zo dat de klimaatdoelen van de energietransitie gehaald dienen te worden. Dat pleit weer voor het in stand houden van de huidige salderingsregeling. Momenteel is er een afbouwschema van de salderingsregeling voorgesteld. Er is echter veel verzet tegen. Het is dus afwachten... Zonnepanelen renderen vrijwel altijd. Mocht salderen onverhoopt toch afgeschaft worden, dan kan men altijd nog uitbreiden met een accusysteem om de opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken.
Update mei 2021: Het kabinet is nog steeds demissionair en de afbouwregeling van de salderingsregeling is controversieel verklaard. Dit betekend dat het demissionaire kabinet dit onderwerp niet meer behandeld, maar overlaat aan de nieuw te vormen regering. Het zou dus zo maar kunnen dat de afschaffing niet door gaat. Het kan bij het oude blijven of er komt mogelijk een alternatief.
Update maart 2022: Het is nog niet definitief, maar het is waarschijnlijk technisch niet mogelijk om al in 2023 saldering af te schaffen. De verwachting is dat dit nu in 2024 gaat gebeuren.

Update mei 2022: Het voorstel is nu dat pas in 2025 de afbouw van de salderingsregeling begint. Het einddoel dat na 2030 salderen helemaal gestopt moet zijn blijft gehandhaaft, zodat de afbouw versneld gaat. Het eerste jaar (in 2025) is het salderingspercentage verlaagd van 100% naar 64%. Ook in 2026 blijgt het 64%. Daarna gaat het in stappen van 9%.

Volgende pagina: Vergunningen