Saldering


De salderingsregeling

Voordelen Salderingsregeling:

  • eenvoudig;
  • begrijpelijk;
  • zeer effectief;
  • voor potentiële eigenaren van zonnepanelen kan de terugverdientijd simpel berekend worden. Salderen stimuleert de aanschaf van zonnepanelen.

Nadelen:

  • de regeling is star en anticipeert niet op veranderende marktomstandigheden, zoals aanschakelen van apparatuur bij veel zonneschijn, of bijvoorbeeld energieopslag in accu’s.
  • als veel mensen zonnepanelen toe gaan passen neemt de opbrengst uit energiebelasting voor de staat af.
  • overbelasting van het netwerk, dit is nog niet ingericht op decentrale opwekking
  • onzekerheid op de lange termijn vanwege de afhankelijkheid van het politieke klimaat. Indien men besluit om salderen af te schaffen of dit te beperken zal dit direct invloed hebben op de aanschafbeslissing van geïnteresseerden.

Afbouw salderingsregeling:

De tweede kamer heeft gekozen voor een afbouw van de salderingsregeling met 9% per jaar (het zogenaamde 9% afbouw pad). Dat wil zeggen dat het eerste jaar 100-9=91% van de terug geleverde energie mag worden gesaldeerd. De ingangsdatum is 1-1-2023. Dit betekend dat financieel gezien de jaarlijkse opbrengsten een stuk minder worden. Ook de terugverdientijd wordt langer (zie figuur). Gezien de lagere prijzen van zonnepanelen verwacht de overheid dat ze toch aantrekkelijk blijven, ook voor de particulier. Om een goede indruk te krijgen wat deze afbouw betekend kunt u de tabel bekijken onder het item terugverdientijd. Zodra de overgangsregeling beëindigd is, en salderen niet meer mag, is de opbrengst volledig afhankelijk van de terugleververgoeding die het energiebedrijf bereid is om aan u te betalen. Aangezien de elektriciteitsprijs voor het grootste gedeelte uit belasting bestaat, is de kans groot dat men nog geen 5 cent per kWh gaat ontvangen. Dit laatste is overigens nog niet duidelijk. Lees hierover ondermeer de brief over afbouw salderingsregeling van 30 maart 2020 van de voormalige minister Eric Wiebes. Raar blijft het wel dat de focus op de terugverdientijd ligt, terwijl de financiële opbrengst nadat de afbouwregeling afgelopen is, structureel laag blijft.

Jaar: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Salderings % 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Het laatste nieuws betreffende de salderingsregeling:

Tot en met 2023 blijft de huidige salderingsregeling van kracht. Vanwege de oplopende staatsschuld vanwege coronamaatregelen en EU-steunpakketten aan het buitenland, heeft de regering geld nodig. Dit kan een reden zijn om het salderen op termijn te beperken of af te schaffen. Temeer daar veel mensen in 2021 al zonnepanelen hebben. Aan de andere kant is het zo dat de klimaatdoelen van de energietransitie gehaald dienen te worden. Dat pleit weer voor het in stand houden van de huidige salderingsregeling. Momenteel is er een afbouwschema van de salderingsregeling voorgesteld. Er is echter veel verzet tegen. Het is dus afwachten... Zonnepanelen renderen vrijwel altijd. Mocht salderen onverhoopt toch afgeschaft worden, dan kan men altijd nog uitbreiden met een accusysteem om de opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken.

Volgende pagina: Vergunningen