Montage van zonnepanelen op een plat dak

Platte daken


Bezint eer ge begint, oftewel hou rekening met de volgende zaken:

Mag ik mijn zonnepanelen zonder vergunning plaatsen?

Veel informatie over vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren is te vinden in een publicatie van de rijksoverheid: Zonnecollectoren en zonnepanelen. Wanneer vergunning vrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?
Kort samengevat komt het er op neer dat een vergunning niet nodig is, tenzij men in een beschermd stads- of dorpsgezicht woont. Zelfs dan is niet altijd een vergunning nodig, mits men de zonnepanelen uit het zicht plaats. Concreet betekend dit dat men een afstand van de dakrand in acht moet nemen met de lengte van de hoogte van het zonnepaneel.


Bij twijfel kan men op www.omgevingsloket.nl controleren of een omgevingsvergunning noodzakelijk is.


Welke afstand van de dakrand moet ik in acht nemen voor het plaatsen van mijn zonnepanelen?

Bij de indeling van het dakvlak moet er rekening gehouden worden dat men niet het hele platte dak vol zet met zonnepanelen, maar er een bepaalde afstand tot de dakrand vrij gehouden dient te worden. Dit is niet alleen handig om op het dak te kunnen lopen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, maar ook nodig om te verhinderen dat wervelvinden (niet berekenbare turbulentie) die aan dakranden kunnen ontstaan, de zonnepanelen wegblazen.


Volgens de Eurocode NEN-EN 1991-1-4 dient men de volgende afstanden te handhaven:

Bereken de dakrand afstanden e1 en e2:
h = hoogte gebouw [m]
b = breedte gebouw [m]
d = lengte gebouw [m]
 
e1: [m]
e2: [m]

De zone (zgn H-zone) waarin men zonnepanelen kan plaatsen is dan

Breedte [m]: x lengte [m]: = totale oppervlakte m2.

Verschillende manieren van zonnepanelen plaatsen op een plat dak

We onderscheiden drie veelvoorkomende montagewijzen:

1. Zonnepanelen gericht op het zuiden, in rijen achter elkaar;

Standaardframe, zonnepanelen gericht op het zuiden

2. Zonnepanelen gericht op het zuiden op een zogenaamde solarschans.

Dit is esthetisch vaak mooier, en men kan meer panelen kwijt omdat men geen schaduwafstand in acht hoeft te nemen. Eigenlijk creëert men een schuin dak op een plat dak. Vaak is er wel meer ballast nodig
Zonnepanelen opstelling op en solarschans

3. Oost-Westopstelling.

Oost/west montagesysteem voor zonnepanelen

Deze opstelling wordt steeds populairder omdat men meer zonnepanelen op het dakoppervlakte kan plaatsen. Tevens is de opbrengst over de dag gunstig verdeeld.

Wat is het beste: plaatsen in portrait of in landscape?

Bypassdioden in een zonnepaneel
Sectoren met diodes
in een zonnepaneel

Voor het aantal te plaatsen zonnepanelen maakt het in de meeste gevallen niet uit of men ze in portrait of in landscape plaatst. Overwegingen om ze toch in landscape te plaatsen zijn:
-Er is minder ballast nodig per zonnepaneel, dus minder gewichtsbelasting voor het dak.
-In geval van gedeeltelijke schaduw bij kristallijne panelen presteert een zonnepaneel in landscape beter dan in portrait geplaatste zonnepanelen. Dit laatste is alleen waar bij ‘natuurlijke’ schaduw. Een zonnepaneel is opgedeeld in drie sectoren. Een sector bestaat uit twee rijen zonnecellen in de lengterichting van het paneel (zie figuur). Over ieder sector staat een diode, die in geval van schaduw, deze sector overbrugt. Bij portraitplaatsing zal een deelschaduw er voor zorgen dat het gehele zonnepaneel niet meer presteert. Indien er schaduw vanaf de zijkant ontstaat, is portraitplaatsing juist weer een goede optie!
De meest effectieve oplossing is alle rijen in landscape, behalve de achterste rij. Zo maakt men optimaal gebruik van het dakoppervlak. Vaak doet men dit niet omdat men het niet mooi vind.
Kortom: Per geval bekijken wat de beste oplossing is. Hou rekening met schaduw en windbelasting.

Welke afstand moet men tussen de rijen zonnepanelen aanhouden om schaduw te voorkomen?

Dit wordt uitgebreid behandelt inclusief rekentool op afstand tussen de rijen op een plat dak elders op deze site.

Hoeveel ballast moet ik plaatsen om te voorkomen dat mijn zonnepanelen van het dak af waaien?

Dit is afhankelijk van de plaats, hoogte en oriëntatie van de zonnepanelen. Er zijn berekeningsmodellen en tabellen voor om de ballast te bepalen. Omdat op een plat dak de zonnepanelen optimaal op het Zuiden gericht kunnen worden, zal een Noord(west)storm onder de zonnepanelen blazen. Gedetaïlleerde informatie is te vinden op de ballastpagina

Volgende pagina: Montagesystemen voor platte daken