Opbrengst van zonnepanelen

Klimaatgegevens Nederland

Om de opbrengst van een zonnepaneel goed te kunnen bepalen, en om te kunnen vergelijken of alles wel goed functioneerd, kan men gebruik maken van de database van het KNMI. Hier kan men per meetstation een heleboeel weergegevens opvragen, zoals bijvoorbeeld de gegevens per dag van een bepaald meetstation.

De belangrijkste gegevens die wij zoeken, zijn:
YYYYMMDD = Datum (YYYY=jaar MM=maand DD=dag) / Date (YYYY=year MM=month DD=day)

TG = Etmaalgemiddelde temperatuur (in 0.1 graden Celsius) / Daily mean temperature in (0.1 degrees Celsius)
TN = Minimum temperatuur (in 0.1 graden Celsius) / Minimum temperature (in 0.1 degrees Celsius)
TNH = Uurvak waarin TN is gemeten / Hourly division in which TN was measured
TX = Maximum temperatuur (in 0.1 graden Celsius) / Maximum temperature (in 0.1 degrees Celsius)
TXH = Uurvak waarin TX is gemeten / Hourly division in which TX was measured
T10N = Minimum temperatuur op 10 cm hoogte (in 0.1 graden Celsius) / Minimum temperature at 10 cm above surface (in 0.1 degrees Celsius)
T10NH = 6-uurs tijdvak waarin T10N is gemeten / 6-hourly division in which T10N was measured; 6=0-6 UT, 12=6-12 UT, 18=12-18 UT, 24=18-24 UT
SQ = Zonneschijnduur (in 0.1 uur) berekend uit de globale straling (-1 voor <0.05 uur) / Sunshine duration (in 0.1 hour) calculated from global radiation (-1 for <0.05 hour)
SP = Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur / Percentage of maximum potential sunshine duration
Q = Globale straling (in J/cm²) / Global radiation (in J/cm²)

Belangrijke gegevens

De meest belangrijkste zijn TX enTXH om de gemiddelde dagtemperatuur te kunnen bepalen. De etmaaltemperatuur is niet bruikbaar omdat hier ook de nachttemperatuur in verwerkt zit. Verder is de globale straling Q van belang. Het KNMI geeft die op in J/cm². Dit is eenvoudig om te rekenen naar GJ/m² of kWh/m².

Instraling in kWh/m² = instraling in kJ/cm² *1000 / 360.


Op de volgende pagina gaan we kijken wat er maximaal haalbaar is met zonnepanelen, en wat de invloed van de seizoenen (zonnesterkte is).

Volgende pagina: Opbrengst en seizoensinvloed