Methoden om de opbrengst van PV-panelen te bepalen.

Performance ratio

Vanwege de regionale verschillen en de ieder jaar weer anders zijnde zonne-instraling kan men ook gebruik maken van een factor die onafhankelijk hier van is. Dit noemt men de performance ratio (PR). Dit getal geeft aan hoe goed het systeem presteert.

De formule is:

formule Performance ratio

Met:
E = de opbrengst in Wh
P = het geïnstalleerd vermogen in Wp
H = de werkelijke instraling in Wh/m2
G = de referentie instraling van 1000 Wh/m2
Yw = de werkelijke opbrengst
Yr = de referentieopbrengst

De onbekende is H. Als het systeem naar behoren functioneert, is de PR constant. De totale jaarlijkse zoninstraling (irridance) wordt door het KNMI opgegeven. Hieruit is dan de werkelijke opbrengst te berekenen:
formule opbrengst zonnepaneel

Met deze formule kan men controleren of de werkelijk op de kWh-meter afgelezen opbrengst niet dramatisch afwijkt van de gecalculeerde waarde. Zoja, dan dient men zijn systeem te controleren.

Jaar instraling H [W/m²] E [kWh/kWp] PR
2010     0,85
2011 1056,7 898,2 0,85
2012 1036,2 880,8 0,85
2013 1044,9 887,4 0,85
2014 1066,0 906.1 0,85
2015 1076,0 914,6 0,85
2016 1190 1011,5 0,85
2017 1059 911 0,86
2018 1164 989 0,85
2019 1109,1 942 0,85
2020 1106 940 0,85

Jaaropbrengst berekenen

Een goede waarde voor de PR=0,85. Let wel dat deze factor uitgaat van een optimaal georiënteerd systeem, dus gericht op het Zuiden, opstelhoek van 37° en schone niet vervuilde schaduwvrij opgestelde zonnepanelen.

instraling per jaar in W/m²
Geinstalleerd vermogen in Wp
Performance Ratio
Referentieinstraling

Volgende pagina: Opbrengstgegevens 2014 (KNMI)