« 1 2 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's.

Datasheet lezen en begrijpen

Het technisch blad

Iedere grote zonnepanelen fabrikant publiceert een datasheet van een bepaald type zonnepaneel, met daarin, volgens een gestandaardiseerde en gecertificeerde meetmethode. Als voorbeeld is hier onder de datasheet genomen van het Viessmann Vitovolt 300 P255PSEB zonnepaneel.
De datasheet is voor de leesbaarheid een beetje uitgerekt en in stukken gehakt. De volledige originele datasheet is hier als pdf te bekijken.

1. Allereerst zien we de typeaanduiding
2. Vervolgens het nominaal vermogen volgens STC. Dat is hier 255 Wp.
3. De tolerantie geeft aan dat het paneel niet exact 255 Wp hoeft te zijn maar kan variëren tussen de 255 en de 258 Wp.
4. Dit is de spanning en stroom die het paneel levert in het MPP-punt onder STC (Standaard Test Condities). Dit paneel levert bij 1000 W/m² zoninstraling, een cel temperatuur van 25°C en een AM van 1,5 een spanning van 30,8 V en een stroom van 8,28 A.
5. De open klemspanning is de spanning die het zonnepaneel levert als er niets aanhangt, dus met de draden los zonder belasting.
De kortsluitstroom is de maximale stroom die het paneel kan leveren. Dit wordt gemeten door onder STC een Ampèremeter te plaatsen tussen de + en – pool van het zonnepaneel. Uoc komt van het engelse Open Circuit en Isc staat voor Short Circuit.
6.

Het rendement van het zonnepaneel geeft aan hoeveel procent van de ingestraalde zonne-energie omgezet wordt in elektrische energie. Wordt er 1000 W/m² ingestraald (STC) dan zal er in dit geval 15,8% x 1000 = 158 W per m² opgewekt worden. Het gehele paneel beslaat 1,611 m². Totaal levert het paneel dan 1,611 x 158 = 255 W, wat weer overeenkomt met het nominale vermogen.

Het rendement van zonnepanelen kan men eenvoudig met behulp van de afmetingen en het vermogen zelf uitrekenen:

Vermogen zonnepaneel: Wp.
Lengte: mm.
Breedte: mm.
Dikte: mm.

Vermogen per m²: Wp/m².
Rendement van het zonnepaneel: %.

Een andere maat voor de kwaliteit van een zonnepaneel is de Fill-Factor. Uit bovenstaande gegevens is die te berekenen. De Fillfactor ligt voor A-kwaliteit zonnepanelen boven de 0,7. Als de Fillfactor lager is dan 0,7 spreken we over B-kwaliteit. B-kwaliteit zonnecellen wordt door de grote zonnepaneelfabrikanten niet verkocht. Deze worden vaak gebruikt voor hobby- of educatieve toepassingen of belanden op marktplaats of eBay waar ze alsnog hun weg naar de consument vinden. In deze voorbeeld datasheet wordt de fillfactor niet afzonderlijk genoemd. Sommige fabrikanten doen dit wel. De Fill Factor kan men ook eenvoudig zelf berekenen met de volgende formule:

---------------------------------------------------------
Fill Factor (FF) = (VMPP x IMPP) / (Voc x Isc)
---------------------------------------------------------

Met:
VMPP = Maximum Power point Voltage: V.
IMPP = Maximum Power point Current: A.
Voc  = Open Circuit Voltage: V.
Isc  = Short Circuit Current: A.


FF =

Typische waarden voor de Fill Factor van:
A-klasse kristallijne cellen > 0,7
Dunne film technologie tussen de 0,4 en 0,7.

7. Reductie rendement bij 200 W/m² instraling geeft aan dat het rendement bij geringe zon-instraling 5 % minder is. Dus in plaats van 15,67% is het rendement dan nog maar 15,67 - 5 = 10,67%.
8.

De temperatuur coëfficiënt geeft aan hoeveel de spanning, stroom en dus het vermogen afneemt of toeneemt bij stijging of daling van de cel temperatuur. De gegevens die we hierboven besproken hebben zijn allemaal bij STC, dat wil zeggen bij een cel temperatuur van 25°C. We hebben dus een vermogen van 255 Wp bij 25°C. In de zomer kan deze cel temperatuur makkelijk oplopen tot wel 70°C. Dat betekend dat er: (70-25)*-0,44 = 19,8% minder vermogen geleverd kan worden. Dat is 19,8% van 255 Wp = 50,5 Wp minder.

9. Dit geeft de maximale spanning en stroom aan waar dit paneel aan blootgesteld kan worden.

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? En wilt u misschien een en ander vergelijken? Of een indicatie krijgen wat dat allemaal gaat kosten? Dan kunt u het offerteformulier invullen en u ontvangt gratis en vrijblijvend een offerte.

« 1 2 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's.
Volgende pagina: Vervolg datasheet lezen