Onderhoud en opbrengscontrole

Visuele inspectie van zonnepanelen

Wat kunt u over dit onderwerp verwachten?
Het nut en de noodzaak van onderhoud en inspectie
Opbrengstcontrole
Visuele inspectie van zonnepanelen
Niet kritische en kritische mankementen aan zonnepanelen
Normering betreffende inbedrijfname en onderhoud
Meetapparatuur en tools voor onderhoud

Onderhoud en inspectie van zonnepanelen

Onderhoud

Het onderhoud van zonnepanelen bestaat uit het reinigen van de glasplaat en het controleren op mankementen. In het item "de kwaliteit van zonnepanelen" worden een aantal foto's getoond waar men alert op dient te zijn. Zonnepanelen die men voorzien heeft van een Nano coating vanwege de vuilafstotende werking dient men om de drie jaar te voorzien van een nieuwe coating.
Aan de hand van de opbrengst kan men controleren of de zonnepanelen nog goed functioneren. Er zijn vele sites waarmee men de opbrengst van zijn eigen zonnepanelen kan vergelijken met die van iemand anders onder gelijksoortige condities. Het is verstandig om minimaal een keer per jaar –bij voorkeur in het voorjaar, voordat het zonneseizoen begint- de zonnepanelen te reinigen. Zitten de panelen helemaal onder de vogelpoep of kleefsel dat uit sommige bomen komt, dan zal men vaker in actie moeten komen om de panelen te reinigen.

opbrengstcontrole

Men kan zich aanwennen om iedere eerste van de maand de stand van de kWh-meter op te schrijven. Na enkele jaren kan men dan vergelijken. Zitten er grote verschillen in dan is het tijd om het dak op te gaan en te kijken of er iets aan de hand is. Natuurlijk kan men ook gebruik maken van de geautomatiseerde apps of internetsites.

Visuele inspectie van de zonnepanelen

Door goed en kritisch naar de panelen te kijken kan men al heel snel zien in welke conditie deze zich bevinden. Vergeet niet om ook de onderkant te bekijken. Onderstaand een aantal beelden met zaken die men tegen kan komen:

A. Niet kritische mankementen aan zonnepanelen:

1. Kras op de glasplaat

Dit is niet fraai, maar vaak vanaf de straatkant al niet te zien, en niet schadelijk voor de opbrengst. Wel is er een kans aanwezig dat vuil zich makkelijker hecht.

2. Foutje op de cel

Door vervuiling (bijvoorbeeld een vette vingerafdruk) op de cel voor het lamineerproces kan een fout ontstaan zoals op deze foto te zien is. Dit is een fabricagefout. Ook hier geld dat het niet tot opbrengstverlies zal leiden. Omwisselen voor een ander paneel is niet nodig. Fabrikanten geven helaas ook geen garantie op dit foutje dat best wel vaak voor komt.

3. Krassen op de onderzijde

Dit soort krasjes kunnen ontstaan tijdens transport of montage. Zolang de cel niet zichtbaar is, is de plaat dicht. Geen reden om ongerust te worden.

4.Vogelnesten onder zonnepanelen

Vogels hebben de zonnepanelen ook ontdekt. Je zit droog en behaaglijk warm onder een zonnepaneel. Ideaal om daar een nestje te maken. Helaas belemmeren vogelnesten de ventilatie van de zonnepanelen, waardoor het rendement daalt. Vogelnesten dienen verwijderd te worden. Bij voorkeur zorgt men ervoor dat de vogels niet meer onder de panelen kunnen nestelen.

5. Kleurverschil tussen zonnepanelen

Vooral bij all-black zonnepanelen vallen kleurverschillen tussen de zonnepanelen op. Deze zwarte zonnepanelen worden juist gekocht vanwege hun zwarte egale uitstraling. Deze moeten dus allemaal de gelijke kleur hebben, ook bij verschillende invalshoeken van de zon. De poly-zonnepanelen met het bekende glasscherf effect lijken soms allemaal wel verschillend, afhankelijk van de zoninval. Kleurverschillen bij polypanelen zijn nooit een reden tot reclamatie bij de leverancier.

B. Kritische mankementen aan zonnepanelen:

1. Vocht in een zonnepaneel


Dit soort beelden wijst op vocht in het zonnepaneel zelf (controleer ook of de kitranden nog goed zijn) en kijk aan de onderzijde of er blaasjes zitten. Zodra er vocht onder de glasplaat zit beginnen de problemen, zoals delaminatie, roest, etc.


2. Delaminatie

Zodra er vocht is binnengedrongen begint het delaminatieproces. Het begin van het einde. Het vermogen neemt af en op den duur doet hij niets meer… Delamineren komt door vocht dat door de EVA-folie binnendringt. Een slecht aangebrachte EVA-folie of slechte kwaliteit EVA-folie is de oorzaak hier van.

3. Roestende busbars


Zie solderingen

4. Schroeivlekken (hotspots)


Als men bruine plekken ziet op de zonnepanelen komt dat vaak door te hoge temperaturen. De cel is dan defect.
Oververhitting is ook vaak aan de achterzijde te zien

5. Verschroeide solderingen aan de busbars


6. Slakkesporen


Slakkesporen treft men aan als er plaatselijk oververhitting geweest is in een cel. Dit is vaak het gevolg van een defecte cel

7. Blaasjes op de achterzijde


Bij extreme oververhitting smelt de achterplaat van een zonnepaneel. Als men dit ziet aan de achterzijde, is er bijna altijd ook een probleem aan de voorzijde zichtbaar.

Oververhitting en defecte cellen kan men ook opsporen met een infraroodcamera.

8. Scheuren in de cellen

Scheuren zijn funest. Alhoewel de opbrengst niet helemaal nihil zal worden van een cel, zal afhankelijk van de lengte en plaats van de scheur, de cel minder vermogen leveren. Kleine scheurtjes zijn met het blote oog vaak niet zichtbaar. Hier gebruikt men Elektroluminicentie (EL) om de scheurtjes (microcracks) op te sporen. Lees meer hierover in het item microcracks.

9. Hagelschade

De scheurtjes zoals genoemd in het vorige punt worden vaak ook veroorzaakt door extreme hagelbuien. Vaak is het niet zichtbaar aan de cel, maar als een EL-beeld gemaakt wordt zal de schade die de hagel heeft aangericht gevisualiseerd worden. Het zeer extreme weer met gote hagelstenen heeft in Brabant in de zomer van 2016 enorme schade aangericht aan zonnepanelen. Een voorbeeld hier van is te zien op naaststaande foto. Zonnepanelen liggen nu eenmaal buiten en zijn kwetsbaar voor natuurverschijnselen.

10. Stormschade

Stormschade is goed te vermijden door de zonnepanelen correct te bevestigen met voldoende dakhaken op schuine daken, en voldoende ballast op platte daken.

Volgende pagina: Elektrische tools voor zonnepanelen