Smeltende folies aan de achterzijde, slakkensporen en hotspots

Slakkesporen op een zonnepaneel

Slakkensporen wijzen op plaatselijke oververhitting. Het beste kan men dan met thermografie een paneel onderzoeken. Als er grote temperatuurverschillen op het paneeloppervlak zichtbaar zijn, wijst dat op hotspots (defecte cellen die oververhitting veroorzaken). Vaak ziet men ook bruine plekken op de cellen vanwege oververhitting, soms ook verschroeide busbars, blazen op de achterzijde van het paneel, of zelfs gedeeltelijk gesmolten delen op de achterzijde. Het is dus belangrijk om ook de achterkant te controleren. Het is ook verstandig om reeds in deze fase garantie te claimen bij de leverancier (mits dit van toepassing is uiteraard) want als bovenstaande geconstateerd is zal dit in de loop van de jaren alleen maar verergeren. Laminaten gaan smeulen of kunnen zelfs verbranden in een droge periode in de zomer.

gesmolten en verschroeide delen op de achterzijde van een zonnepaneel

Gesmolten en verschroeide delen op
de achterzijde van een zonnepaneel

Opsporingsmethoden voor problemen op zonnepanelen

Met thermografie kan men de temperatuurverschillen op een paneel opsporen. Met Elektroluminiscentie onderzoek kan men haarscheuren en breuken in de cellen opsporen. Haarscheuren worden na verloop van tijd vaak groter vanwege thermische spanningen, en veroorzaken uiteindelijk contactproblemen, die op hun beurt weer voor oververhitting zorgen wat kan leiden tot blazen op de achterzijde van de folie van het zonnepaneel, of zelfs het smelten of verbranden van de achter folie.

In dergelijke vallen kan men het beste garantie claimen bij de leverancier. Daar het hier een productiefout betreft kan men aanspraak maken op de productgarantie (meestal 10 jaar op een zonnepaneel).Valt het buiten deze periode dan kan men zich beroepen op de opbrengstgarantie, want die zal fors minder zijn vanwege de defecte cellen.

Productaansprakelijkheid fabricant zonnepanelen

Indien er kans op brandgevaar is zal de fabrikant vanwege de Europese productaansprakelijkheid gedwongen zijn vervangende panelen te leveren, en bij structurele problemen zelfs een terugroepactie in gang dienen te zetten. In het algemeen verstrekken fabrikanten garantie indien er sprake is van temperatuurverschillen van meer dan 40 °C op een paneel. Niet iedere hotspot van 30 °C of haarscheurtje leidt tot een probleem. Het kan ook stabiel blijven, waardoor het moeilijk te voorspellen is wat de verwachte levensduur van een paneel is. Ook de vermogensreductie t.g.v. haarscheurtjes kan binnen de marge blijven. In dergelijke gevallen is garantie niet mogelijk, ondanks dat het paneel niet optimaal presteert.

Volgende pagina: Tools voor zonnepanelen