De kwaliteit van zonnepanelen

Bij aankoop en installatie

Let op de volgende zaken:


Worden bovengenoemde zaken niet goed in acht genomen, dan kan met te maken krijgen met:

Al deze zaken benadelen niet alleen de opbrengst van het zonnepaneel, maar verkorten ook de levensduur aanzienlijk.


Het is erg belangrijk om een zonnepaneel van goede kwaliteit te plaatsen. Om te beginnen moet het paneel lucht en waterdicht zijn en blijven. Ook moeten de zonnecellen van onbetwist hoge kwaliteit zijn. Is aan beide eisen niet voldaan dan zal men maar kort plezier hebben van zijn zonnepanelen, want na verloop van tijd zal de opbrengst dalen. Is de keuze van een goed betrouwbaar merk dan voldoende? Helaas niet. Ook het transport en de montage dient zorgvuldig uitgevoerd te worden. Panelen waar mee gegooid en gesmeten wordt, of waar men tijdens montage een knietje tegen de glasplaat zet, of zelfs over het zonnepaneel loopt, leiden tot kleine haarscheurtjes in de zonnecellen, de zogenaamde microcracks. Deze kleine haarscheurtjes hoeven niet altijd tot problemen te leiden en zullen in eerste instantie helemaal geen opbrengstvermindering laten zien. Pas na verloop van tijd, denk aan ruim een half jaar, of zelfs enkele jaren, zal door thermische spanning op de zonnecel het minuscuul met het oog niet waar te nemen scheurtje steeds groter worden, waardoor deze op den duur ook met het oog waar te nemen is, en tot vermogensverlies zal leiden.

Hoe herkent men een kwaliteitspaneel?

Een goed bekend staand merk is een eerste stap in de goede richting. Let verder op de afwerking van de hoeken van de zonnepanelen, zijn ze omgebogen, gelijmd of degelijk vastgeschroefd? Zit de glasplaat met siliconenkit vastgekit of met een solide solarpakking? Kit hoeft niet perse verkeerd te zijn, maar is zeker aan veroudering cq slijtage onderhevig. Dus op de lange termijn kan men problemen verwachten. Vaak heeft men voor een paar euro meer een goed paneel met solide pakking tussen zowel de cellen en de glasplaat als tussen de cellen en de achterplaat. Uiteraard zijn de temperatuurcoefficiënten ook van belang. Een goed paneel presteerd beduidend beter.

Microcracks kan men bij nieuwe panelen alleen opsporen met Elektroluminiscentie of een warmtebeeld camera. Voor een bestaande situatie past men meestal een warmtebeeldcamera toe, omdat voor de EL-methode de zonnepanelen gedemonteerd moeten worden om ze in de EL-unit te kunnen plaatsen. De beelden hiernaast van de EL-methode geeft een microcrack aan in een nieuw ongebruikt zonnepaneel. Na dat dit paneel 150 keer warm/koud is geweest is de scheur veel groter geworden en het vermogensverlies duidelijk merkbaar, namelijk met 20% gedaald van 7,9 naar 6,3 Wp. De grotere scheur zien we op de rechterfoto.
Volgende pagina: Microcracks in zonnepanelen