Min. afstand tussen de rijen zonnepanelen

bij montage op een plat dak, om schaduw te voorkomen.

Boom veroorzaakt schaduw op zonnepaneel
Kleine boompjes worden groot

PV-panelen op een plat dak

Bij het opstellen van zonnepanelen op het dak, dient men vooraf goed te kijken of er geen objecten zijn die schaduw veroorzaken op de zonnepanelen. Voor platte daken geld dat men ook een minimale afstand tussen de rijen panelen in acht moet nemen, om te voorkomen dat de ene rij de andere rij beschaduwd. Afhankelijk van de opstelling (portrait of landscape) en de afmetingen van het paneel kan men de minimale afstand tussen de rijen berekenen. Deze afstand lijkt misschien wat lang, maar is essentieel voor een goede opbrengst bij een laagstaande winterzon.


Bereken de minimale afstand tussen de rijen zonnepanelen

Je moet een afstand tussen de rijen zonnepanelen houden in verband met schaduw op achterstaande rijen
h = Lengte zonnepaneel in [m]:
α = elevatie [ ° ]:
la = breedtegraad woonplaats [ ° ]:
 
z = minimale afstand begin-begin [m]:
x = min.afstand tussen de panelen [m]:

De Breedtegraad van Groningen is 53,12°, die van Amsterdam is 52,31°, die van Rotterdam 51,55°, en die van Maastricht is 50,91°.

Voorbeeldberekening:

Afmetingen Yingli zonnepaneel

We zien dat voor de Yingli YL270C-30b Panda (zie schets voor de maatvoering) men een afstand z van 3,1 meter dient aan te houden voor een plaats op de 52e breedtegraad (landscape). Indien we het paneel 90° draaien (portrait)dan is de afstand veel groter, namelijk 5,16 m.

Bij een schuin dak op het Zuiden heeft men een voordeel, en kan men het gehele dakvlak vol met zonnepanelen leggen, met in achtneming van een ruime afstand vanaf alle vrijstaande dakranden.

Bypass diodes over rijen zonnecellen van zonnepaneel
Bypass-diodes

Schaduw veroorzaakt door ander objecten

Voor beide daken geld dat bomen, andere bebouwing, schoorstenen, ventilatiepijpjes, antennes en dergelijke voor schaduw kunnen zorgen. Indien men vooraf weet dat men last van schaduw heeft, moet men vooraf goed overwegen hoe de panelen geplaatst en elektrisch aangesloten worden. Alhoewel bijna alle PV-panelen bypassdiodes hebben om de beschaduwde cel te overbruggen (hotspoteffect), kan dit toch tot een forse opbrengstdaling leiden. Alle panelen hebben hun diodes geplaatst over een rij cellen. Als een enkele cel uit die rij beschaduwd word doet dus heel die rij niet meer mee. Verder is het zo dat de fabrikant er van uit gaat dat de zonnepanelen verticaal (portrait) worden opgesteld. De diodes staan dus over de langste rij. In Nederland worden de zonnepanelen vaak horizontaal (landscape) opgesteld. Dat wil zeggen, als er 1 horizontale rij beschaduwd wordt, doet heel het paneel niet meer mee.


Dit werpt een heel ander licht op het op het eerste gezicht onschuldige pijpje op het dak. Door de draaiende zon kan steeds 1 rij beschaduwd worden, waardoor geruime tijd het paneel geen vermogen kan leveren. Het beste kan men een constructie maken dat men boven dit pijpje de zonnepanelen opstelt, of dat men de panelen enkele meters achter dit pijpje opstelt. Als het echt niet anders kan, maar dit is af te raden, dan toch plaatsen, en de opstelling zo uitkienen dat er minimaal verlies optreedt, bijvoorbeeld door het zonnepaneel waar men veel schaduw verwacht op een aparte omvormer of optimizer aan te sluiten. Zie ook het kader over micro-omvormers, en lees nog eens het onderdeel over serie- of parallel schakelen van PV-panelen. Dit is zeer belangrijk als men met schaduw te maken heeft.

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? En wilt u misschien een en ander vergelijken? Of een indicatie krijgen wat dat allemaal gaat kosten? Dan kunt u het offerteformulier invullen en u ontvangt gratis en vrijblijvend een offerte.

Volgende pagina: Ballast