Vergunningen

Mag ik mijn zonnepanelen zonder vergunning plaatsen?

Veel informatie over vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren is te vinden in een publicatie van de rijksoverheid: Zonnecollectoren en zonnepanelen. Wanneer vergunning vrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?
Kort samengevat komt het er op neer dat een vergunning niet nodig is, tenzij men in een beschermd stads- of dorpsgezicht woont. Zelfs dan is niet altijd een vergunning nodig, mits men de zonnepanelen uit het zicht plaats. Concreet betekend dit dat men een afstand van de dakrand in acht moet nemen van de hoogte van het zonnepaneel.

Bij twijfel kan men op www.omgevingsloket.nl controleren of een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

Appartementen

Voor appartementen zijn bijkomende regels, die zijn te vinden op de VVE-pagina.

Volgende pagina: Zonnepanelen in Nederland