Zonnepanelen en de VVE

Appartementseigenaren

Flatbewoners hebben te maken met een vereniging van eigenaren (VVE). Hier gelden aanvullende zaken waar bewoners van een rijtjeshuis of vrijstaande woning niet mee te maken hebben.

De aanschaf van zonnepanelen is interessant voor particulieren, omdat de stroom kan worden gesaldeerd. Woont u in een flat, met een gezamenlijk dak, dan kan men niet zondermeer zonnepanelen plaatsen. Eerst dient de VVE-vergadering hier toestemming voor te verlenen. Er zijn dan drie manieren om te salderen:

  • collectief, via de gezamenlijke energierekening van de VVE;
    Dit is vooral interessant indien er veel stroom gebruikt word in de gezamenlijke gedeelten, denk aan een lift, hydrofoor en verlichting. Vanaf 1 juli 2014 zijn alle energieleveranciers verplicht om te salderen voor particuliere stroomverbruikers. VvE’s vallen daar ook onder. Als er alleen gezamenlijke verlichting is, is deze optie niet interessant;
  • individueel, via de eigen energierekening.
    Indien men bijvoorbeeld op de bovenste verdieping van een appartementencomplex woont en zonnepanelen wil installeren, dan kan men de installatie rechtstreeks op zijn eigen meterkast aansluiten. De bewoner mag salderen tot het niveau van het eigen energiegebruik. Als er meer wordt (terug)geleverd, dan krijgt hij hiervoor een lagere vergoeding. De bewoner heeft voor de installatie toestemming nodig van de VVE;
  • individueel via de eigen energierekening met een collectief zonnepanelenveld.
    Dit werkt als volgt. De zonnepanelen worden aangesloten op de netomvormer(s). Vanaf de netomvormer(s) gaat de kabel naar een kastje dat Herman de Zonnestroomverdeler heet. Dit kastje stuurt telkens een instelbaar aantal kWh aan stroom naar een bewoner, zodat alle aangesloten VvE-leden om de beurt stroom van de geplaatste zonnepanelen krijgen. Als ze de stroom op dat moment niet kunnen gebruiken, leveren ze die via hun eigen kWh-meter aan het elektriciteitsnet. Dit vergt wel een behoorlijke extra investering, ook voor bekabeling vanaf het dak naar de appartementen, maar dit is een manier om iedereen die in een flat woont in de gelegenheid te stellen om te profiteren van zonne-energie.
Video herman de zonnepaneelverdeler

Vergunning

Op de vergunningenpagina vind u meer informatie over vergunningen.

Volgende pagina: Energieopslag in batterijen