Ballasttabellen voor zonnepanelen op platte daken van diverse fabrikanten

Ballast tabellen

Als men het ballastgewicht niet wil berekenen kan dit vaak ook eenvoudig afgelezen worden uit een tabel. Veel leveranciers van zonnepanelen voegen een tabel bij met richtwaarden van het ballastgewicht. Onderstaand een aantal voorbeelden:

1. Het MSE210 montagesysteem

Onderstaande tabellen geven de ballast weer voor zonnepanelen op een plat dak., Het eigen gewicht van de zonnepanelen en het montagemateriaal, de zogenaamde ‘dead load’ is al in de berekening verwerkt. De tabel geeft dus de werkelijk te plaatsen hoeveelheid ballast aan in kg/m². Uitgegaan is van een gewicht van 15 kg/m² van het eigengewicht van zonnepanelen en montageconstructie en een helling  van het dak van max. 5°.

Ballasttabellen tegen glijden en weg waaien:

Windzone vref=22,5 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 50,5 71,4 35,9 50,1 25,8 35,3 21,1 28,4
10 m 58 7 83,4 43,6 61,3 27,9 38,4 21,1 28,4
20 m 68,5 97,6 53,2 75,3 36,1 50,3 23,3 31,8
--
Windzone vref=25 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 61,2 87 43,2 60,7 30,6 42,4 24,8 33,9
10 m 71,4 101,8 52,7 74,5 33,3 46,2 24,8 33,9
20 m 83,5 119,3 64,5 91,5 43,4 60,9 27,7 38,1
--
Windzone vref=27,5 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 73 104,2 51,2 72,4 36 50,2 29 40
10 m 85,3 122,2 62,7 89,1 39,2 54,9 29 40
20 m 99,8 143,4 77 110 51,4 72,7 32,4 45
--
Windzone vref=30 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 85,9 123,1 60 85,2 41,9 58,8 33,5 46,6
10 m 100,5 144,4 73,6 105,1 45,7 64,4 33,5 46,6
20 m 117,9 169,7 90,7 130 60,2 85,5 37,6 52,6

Bovenstaande tabellen zijn berekend conform de Duitse DIN1055:4 norm en geven een goede en betrouwbare indicatie van de te plaatsen ballast voor zonnepanelen op een plat dak. Indien men de montageframes op anti-slip matjes plaatst of op de een of andere manier verankert tegen glijden (bijvoorbeeld met een stang of staalkabel aan de muur) dan kan men volstaan met lagere ballastgewichten. Men kan dan de tabel tegen weg waaien toepassen.

Ballasttabellen tegen weg waaien:

Windzone vref=22,5 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 26,1 29,4 19,3 21,6 14,6 16,1 12,4 13,6
10 m 29,9 33,9 22,9 25,7 15,6 17,3 12,4 13,6
20 m 34,4 39,1 27,3 30,9 19.4 21,7 13,5 14,9
--
Windzone vref=25 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 31 35,2 22,7 25,5 16,9 18.8 14,2 15,6
10 m 35,7 40,6 27,1 30,6 18,1 20,2 14,2 15,6
20 m 41,3 47,1 32,6 37 22,8 25,6 15,5 17,2
--
Windzone vref=27,5 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 36,5 41,5 26,4 29,8 19,4 21,6 16,1 17,9
10 m 42,2 48,1 31,7 36 20,8 23,4 16,1 17,9
20 m 48,9 55,9 38,3 43,7 26,5 29,9 17,7 19,7
--
Windzone vref=30 m/s Terrein cat 1 Terrein cat 2 Terrein cat 3 Terrein cat 4
Hoogte/opstelhoek 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°
5 m 42,5 48,5 30,5 34,5 22,1 24,8 18,2 20,3
10 m 49,3 56,3 36,8 41,9 23,8 26,9 18,2 20,3
20 m 57,3 65,6 44,7 51 30,6 34,6 20,1 22,5

ZONE 1 (basiswindsnelheid vref =29,5 m/s)
Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Waddeneilanden
en de provincie Noord-Holland ten noorden van de
gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Wormerland,
Purmerend en Edam-Volendam, alsmede de gehele
kuststrook.

ZONE 2 (basiswindsnelheid vref =27 m/s)
Het resterende deel van de provincie Noord-Holland,
het vasteland van de provincies Groningen en Friesland
en de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

ZONE 3 (basiswindsnelheid vref=24,5 m/s)
Het resterende deel van Nederland.

Voor windbelasting geldt vanaf 1 april 2012 de NEN-EN 1991-1-4 met Nationale Bijlage.
Hoewel er dus vanaf 1 april 2012 een geheel aparte Eurocode moet worden gehanteerd, is er slechts 1 belangrijk verschil t.o.v. Bijlage A in de NEN6702. In windgebied I en II is er voortaan sprake van een kuststrook waarmen rekening mee dient te houden. Deze kuststrook geldt voor de Noordzeekust, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse meren.  Een bouwwerk valt in deze strook als de afstand van het water tot het pand kleiner of gelijk is aan 10 maal de gebouwhoogte. De wind kan in deze strook ongehinderd over een afstand van minimaal 2 km aanzwellen voordat het pand wordt bereikt.

Verder wordt er in deze Eurocode veel meer aandacht besteed aan ligging en situering van het pand, zoals de hoogteligging, vormgeving en andere gebouwen rondom het pand. Ook is er een nieuwe tabel met stuwdrukwaarden.


Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? En wilt u misschien een en ander vergelijken? Of een indicatie krijgen wat dat allemaal gaat kosten? Dan kunt u het offerteformulier invullen en u ontvangt gratis en vrijblijvend een offerte.

Volgende pagina: Windkrachttabel