Subsidie

Subsidie en fiscale
regelingen op zonne-
panelen zakelijk

De Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers is per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent en het budget is voor 2016 verruimd van 106 miljoen naar 161 miljoen euro. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van circa 14 procent voor gebruikers van de EIA. DE EIA is bedoeld voor ondernemers om investeringen in energiebesparende en/of duurzame energie te stimuleren door middel van fiscale voordelen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

SDE+

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland door subsidie te verstrekken aan o.a. bedrijven, scholen en sporthallen. Er is een budget van 8 miljard Euro beschikbaar voor het jaar 2016. Behalve zonnepanelen vallen hier ook windenergie en andere vormen van duurzame energie onder. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Subsidie op zonnepanelen voor sportclubs

Subsidie is mogelijk bij investeringen van meer dan 3000 euro. Er is gedurende 5 jaren ieder jaar 6 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-subsidie-stimuleert-energiebesparing-bij-sportclubs

Zonnestroom voor scholen

Scholen zijn conform de wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen indien ze minimaal 25.000 m3 aardgas of minimaal 50.000 kWh elektricieit per jaar verbruiken. Onder het motto ‘van bestaande school naar frisse school’ dienen schooleigenaren maatregelen te treffen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/utiliteitsbouw/gebouwen-naar-functie/frisse-scholen/van-bestaand-naar-fris

Subsidie en fiscale regelingen op zonnepanelen particulieren

Voor particulieren is er momenteel geen landelijke subsidie beschikbaar. Dit is eigenlijk ook niet meer nodig met de huidige lage prijzen van zonnepanelen en gunstige terugverdientijden. Toch bestaat er nog de mogelijkheid om 21% te besparen. Dit kan door de BTW terug te vragen. Dit werkt als volgt: Zodra een particulier elektriciteit terug gaat leveren aan het elektriciteitsnet wordt hij als energieproducent (ondernemer) aangemerkt. Daardoor kan men na aanschaf het BTW-bedrag terugvragen (kleine ondernemersregeling). Het is niet nodig om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Volgende pagina: BTW terugvragen