Boeken en tijdschriften

Tijdschriften

Echt veel goede Nederlands-talige boeken en tijdschriften over zonnepanelen zijn er niet. We zijn aangewezen op de Engelse en Duitstalige literatuur. Nederlandstalige informatie is wel op het internet te vinden, maar een maandblad met een professionele redactie is in Nederland blijkbaar niet haalbaar. Het enige blad is solarmagazine. Dit is een kwartaaluitgave met veel nieuwtjes over de zonnepanelenmarkt, wat techniek, en veel interviews met sleutelfiguren uit de Nederlandse zonnescene. Het leuke van een Nederlands kwartaalblad zijn de advertenties. Daaraan kan men zien wat er speelt, wat er te koop is en wat mogelijk een nieuwe trend kan worden. Voor actueel nieuws is er de website. Zo blijft men ook op de hoogte van faillisementen van Nederlandse bedrijven en nieuwe spelers op de markt. Men kan zich abonneren op de papieren versie, of de magazines digitaal raadplegen

PV-magazine is verkrijgbaar in zowel een Engelstalige als een Duitstalige uitgave, en bevat nieuwtjes uit de markt, maar ook technische artikelen over zonnepanelen, en uitgebreide testrapporten van bijvoorbeeld zonnepanelen of omvormers. Voor degenen die de prijsontwikkeling van zonnepanelen bijhouden is er de rubriek PV-system-price. Hier wordt de prijsontwikkeling in EUR per Wp nauwgezet gevolgd. PV-magazine is ook online te lezen. Abonnees kunnen alle artikelen lezen. Gasten alleen een beperkt aantal artikelen. Verder is er een archief met oude nummers die online te raadplegen is.

Solar-international is een magazine dat in het Engels en het Chinees verschijnt. Het is gratis te downloaden als pdf-bestand van hun site. De inhoud is vooral zakelijk/ commercieel. Overnames, fusies, faillissementen, maar ook nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten, geplande evenementen zoals beurzen, is een greep uit de inhoud van dit blad. SOLAR-INTERNATIONAL IS OPGEHEVEN

Dit tweemaandelijkse Engelstalige tijdschrift besteed veel aandacht aan technologische innovaties, en geeft ook uitleg hoe een en ander technisch werkt. Dit blad is op de Amerikaanse markt gericht, maar leuk om te lezen, en na registratie gratis te downloaden.

https://solarprofessional.com/

Photon Photovoltaic magazine is een Engelstalig tijdschrift met informatie over wetenschap en technologie, architectuur en een praktijkrubriek, waar ook de 'kleine' zonnepaneelsystemen aandacht krijgen. Het blad is niet gratis, een abonnement is vereist.

Boeken

Er zijn veel boeken die de theoretische kant van photovoltaïsche cellen bespreken, en er zijn een aantal boeken die meer praktisch geörienteerd zijn. In de laatste categorie is er een uitgave van Elektuur:

"Zonnepanelen plannen en zelf installeren" van de auteur H.J. Geist. Dit is een boekje uit het Duits vertaald in het Nederlands. Er kunnen wel wat nuttige zaken uit dit boek gehaald worden, maar het is erg gedateerd. Wel is het interessant voor mensen die bijvoorbeeld een tuinhuisje of een boot van elektriciteit willen voorzien, hier staan uitgebreide voorbeelden van deze zogenaamde autarke- of eilandsystemen in.

Op sommige internetsites en op marktplaats worden e-books aangeboden met alles over zonnepanelen en hoe deze zo goedkoop mogelijk aan te schaffen. Dit is bijna altijd snel geld verdienen voor de aanbieder. Vaak betreft het een eenvoudig boekje met letters zo groot als een pagina en informatie die iedereen eigenlijk toch al weet. Zonde van het geld. Voor meer recente literatuur zijn we toch wederom op de Duits- en Engelstalige boeken aangewezen (stand 2009).

Voor absolute beginners is er het boekje "Op zonnekracht vooruit" van de auteur Arjan Eikelenboom. Als men echt een volledige leek op het gebied van zonne-energie is kan dit leuk zijn. Echter heeft men reeds enige kennis opgedaan dan zal dit boek niet heel veel toevoegen. Dit boek is ook als e-book te koop.

En dan is er nog het handboek zonne-energie van de ISSO. Met als subtitel "Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen". Isso is het kennisinstituut voor de installatiesector in Nederland. Dit is echt een naslagwerk waar men heel veel dingen uit kan leren. Het boek gaat niet alleen over zonnepanelen maar ook over thermische zonnecollectoren, normen en regelgeving, bouwkundige inpassing in een gebouw. Een van de bijlagen omvat referentiedetailtekeningen van verscheidene bevestigingsmogelijkheden van zonnepanelen- en collectoren op een dak. De tekst die ISSO zelf op hun site heeft staan is hieronder geciteerd:
Het handboek is een doe-boek. Lezers krijgen relevante informatie voor alle fasen van het voortbrengingsproces van een zonne-energietoepassing.

De publicatie behandelt zonne-energietoepassingen in brede zin. Deze omvatten zowel zonnewarmte- als zonnestroomtoepassingen waarvan de installatietechnische, constructietechnische en bouwkundige aspecten worden behandeld. Hierbij geldt als beperking dat voor de meest gebruikte toepassingen worden behandeld. Aangezien zonne-energietoepassing nog een relatief nieuwe technologie is, kan het voorkomen dat niet voor elke behandelde toepassing op het moment van verschijnen van de publicatie evenveel kennis beschikbaar is. De mate van detaillering kan daarom per toepassing verschillen.

Voor wie?
De publicatie is gericht op:

 • De opdrachtgever of gebruiker;
  De opdrachtgever is bijvoorbeeld de gebruiker. De opdrachtgever kan op basis van de geboden informatie een goed onderbouwde beslissing nemen over de principekeuze van een installatietype.
 • De adviseur, constructeur en ontwerper;
  Dit kan een constructeur, installatieadviseur of ontwerpend installateur zijn. Voor hen is deze publicatie een handleiding voor het ontwerpen van de installaties.
 • De installateur of bouwer;
  Dit betreft degene die de installatie aanlegt, in gebruik stelt en beheert.

Het handboek vervangt de huidige ISSO-publicaties 14 ‘Zonneboilers, ontwerp, uitvoering en advisering’, 59 ‘Grote zonneboilers- ontwerp, uitvoering en advisering’ en 78 ‘Handleiding zonnestroom voor ontwerper en installateur’.

Opbouw
Het nieuwe handboek bestaat uit drie onderdelen:

 • Zonnewarmte;
 • Zonnestroom;
 • Bouwkundige integratie.

Ieder onderdeel is opgebouwd conform de MKK-structuur, waarbij volgens vijf verschillende projectfases wordt gewerkt: Programmafase, Ontwerpfase, Uitwerkingsfase, Uitvoeringsfase en Beheersfase. Bij de uitwerking van de verschillende fases richt de inhoud zich op specifieke doelgroepen. Het nieuwe handboek bevat eveneens geactualiseerde en deels nieuwe referentiedetails voor integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels. De uitwerking van de referentiedetails sluit aan bij de methodiek die SBR hanteert voor de referentiedetails. Het handboek kwam tot stand in nauwe samenwerking met SBR, zodat ook de bouwkundige integratie van de zonne-installaties aan bod komt.
Het boek is op papier leverbaar (EUR 160,-- excl BTW, prijspeil 2014) en als digitaal document met de mogelijkheid van een updateservice.

Volgende pagina: Sitemap