De Altman Z-score

Wat is de Altman Z-score?

De Altman Z-score is een index die de financiële toestand van Aziatische zonnepaneelfabrikanten weergeeft. In de praktijk wordt deze index gebruikt als een getal dat voorspelt of een Aziatische zonnepaneelfabrikant een grote kans heeft om de komende twee jaar failliet te gaan. Dit is belangrijk voor personen met aandelen in deze bedrijven, maar ook voor personen die zonnepanelen van deze fabrikant bezitten, en mogelijk hun garantieaanspraken zien wegvallen bij faillissement. Grote jongens zoals Suntech (failliet in 2014, maar heeft later een doorstart gemaakt) en LDK gingen failliet. De Taiwanese dunne film fabrikant TSMC sloot haar deuren in 2015. Yingli zit in zware financiële problemen. Wie is de volgende die omvalt? (stand 2016).

Hier geeft de Altman Z-score een houvast.
De score voorspelt welke zonnepaneelfabrikanten de komende twee jaar in de problemen gaan komen. De formule luidt als volgt:

Altman Z-Score = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1.0E

Met:
A= Werkkapitaal / Vermogen: Liquide middelen in verhouding tot de omvang van de onderneming
B= Behaalde winst / Vermogen: Maat voor de winstgevendheid in relatie hoe lang het bedrijf al bestaat en de verdienmogelijkheid
C= Inkomsten zonder rente en belasting / Vermogen: Meet operationele efficiency om de levensvatbaarheid op de lange termijn te bepalen.
D= Marktwaarde van aandelen / Totaal passiva: Voegt extra controlepunt in m.b.t. prijsschommelingen
E= Verkopen / Vermogen: Maat voor de totale omzet

Hoe dient de Altman Z-score geïnterpreteerd te worden?

Z > 2,6 : Veilige zone
1,1 < Z < 2,6 Grijze zone
Z < 1,1 Gevarenzone

Alles over de Z-score is te lezen in de engelstalige pdf.

Hoe scoren de Aziatische zonnepaneelfabrikanten op dit moment?

Dit is actueel te volgen op een aantal websites, zoals bijvoorbeeld https://www.gurufocus.com
of https://sinovoltaics.com/

Wat moet ik als potentiële koper met die Z-(s)cores?

Het lijkt in eerste instantie wat ver gezocht, maar deze Z-scores zijn wel degelijk van belang. Er zijn voorbeelden te over van fabrikanten in het verre oosten die failliet gingen waardoor garantieclaims niet meer gehonoreerd werden. De betrouwbaarheid en de kans dat een fabrikant na een aantal jaren nog bestaat is bij het onverhoopt optreden van problemen met de zonnepanelen van groot belang.

Volgende pagina: Bloomberg's classificering van zonnepaneelfabrikanten (Tiers)