Tier 1 fabrikanten

Wat kunt u op deze pagina verwachten?

Ranking

Bloomberg New Energy Finance heeft een soort klassement ontwikkeld voor fabrikanten van zonnepanelen, op basis van de financierbaarheid (eng: bankability) om inzicht te krijgen wat de rangorde is in dit klassement van de vele honderden zonnepaneelfabrikanten.

Sommige fabrikanten die hoog scoren op deze lijst gebruiken dit als marketinginstrument. Dit is echter nooit de bedoeling geweest van deze lijst. Het is ook geen lijst die de kwaliteit van de zonnepanelen aan geeft.

Waarom zou men de zonnepanelenmarkt verdelen in verschillende klassen (Tiers)?

Dit heeft te maken met de vele aanvragen die Bloomberg New Energy Finance kreeg over de kredietwaardigheid van zonnepaneelfabrikanten. Derhalve heeft men besloten om een verdeling te maken in tier1, tier2 en tier3 fabrikanten. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven zelf geen zonnepanelen maken, maar dit outsourcen naar een ander bedrijf, maar daar wel hun eigen merknaam opzetten. Dit maakt de markt erg ondoorzichtig. Bedrijven die dit doen worden niet geclassificeerd, en komen dus niet op de lijst. De lijst bestaat uitsluitend uit fabrikanten met eigen productiefaciliteiten.

Bloomberg Tower New York deelt zonnepanelen fabrikanten in in TIER 1, 2 of 3.
Bloomberg Tower New York
Bron: Bloomberg.

Het sleutelcriterium is kredietwaardigheid. Op basis hier van wordt ieder kwartaal een lijst samengesteld met kredietwaardige zonnepaneelfabrikanten, ingedeeld in drie categorieën, tier-1, tier-2 en tier-3.

Tier 1

Zonnepaneelfabrikanten worden als Tier 1 geclassificeerd indien ze producten geleverd hebben aan minimaal vijf verschillende projecten die gefinancierd zijn door vijf verschillende banken (zonder verhaal) in de afgelopen twee jaar. Deze transacties moeten door Bloomberg getraceerd kunnen worden, dus projectlocatie, omvang, projectontwikkelaar, financierende bankinstelling moeten in het publieke domein opereren. Indien aan al deze criteria voldaan is, en de zonnepanelenfabrikant is niet geregistreerd als failliet of insolvent, dan wordt deze als Tier-1 geclassificeerd.

Tier 2

Zonnepaneelfabrikanten die een aantal projecten voorzien hebben van zonnepanelen met financiering door een bank, en een goede industriële reputatie bezitten, worden als Tier 2 ingedeeld.

Tier 3

Zonnepaneel producenten die weing gegevens verstrekken waar de zonnepanelen zijn gebleven, of die als niet solvabel geregistreerd staan belanden in categorie 3.


Tier 1 tier 2 tier 3 piramide voor zonnepanelen
Tiers piramide
Bron: Bloomberg.
Veelgestelde vragen

Waar is de Tier-lijst te vinden?

De lijst is alleen toegankelijk voor Bloomberg New energy Finance’s Solar Insight abonnees. Maar omdat sommige bedrijven deze lijst als reclame gebruiken, komen gegevens van deze lijst onbedoeld in de publiciteit. De Tier-lijst van Bloomberg is een momentopname. Ieder kwartaal komt er een nieuwe lijst uit.

Wat is het voordeel van een Tier 1 classificering?

Het geeft aan dat de betreffende fabrikanten transparant zijn, en hun informatie ter beschikking stellen aan derden.

Volgende pagina: Garantie en herverzekering van zonnepanelen