Het typeplaatje

Het typeplaatje

Op het typeplaatje wat bijna altijd een sticker op de achterzijde van het zonnepaneel is, vinden we de fabrikant, typenummer, serienummer, eventueel het bestelnummer en nog wat technische gegevens. Het serienummer kan belangrijk zijn voor het opvragen van flashdata of het claimen van garantie. Het is verstandig om voor plaatsing op het dak een foto te maken van alle typeplaatjes van de zonnepanelen. Zeker bij een schuin dak zult u uzelf daar later dankbaar voor zijn. Als voorbeeld nemen we het typeplaatje van de foto. Het betreft een Vitovolt 300 M300AC zonnepaneel. Het bestelnummer is 7011256. Een jaartal ontbreekt, maar dat is door de fabrikant aan de hand van het serienummer te achterhalen. Verder zien we een kolom measured values en rated values. Het betreft hier resp. de gemeten waarde alsmede de opgegeven ontwerpwaarden in de datasheet. We zien hier dat het een 300 Wp paneel betreft, maar in werkelijkheid is het een 302.93 Wp (gemeten!) zonnepaneel. Het vermogen, de maximale stroom en spanning worden opgegeven bij het optimale werkpunt (MPP). Verder zien we nog de spanning van het paneel als het nergens op aangesloten is (OC= Open Circuit), en de kortsluitstroom (SC= Short Circuit). De maximale systeemspanning is belangrijk voor de omvormer, en het aantal in serie te schakelen zonnepanelen. Hier is de maximale systeemspanning 1000 V. dat wil zeggen dat er maximaal 1000/39,5= 25 zonnepanelen in serie geschakeld mogen worden. De tolerantie van dit paneel is -0/+5 Wp. Dit is belangrijk, want de opbrengst van een streng zonnepanelen wordt bepaald door de zwakste schakel. Bij dit soort panelen is men er zeker van dat minimaal 300 Wp gehaald word. Geen negatieve tolerantie. Verder lezen we nog dat de panelen gecertificeerd zijn conform IEC 61215 Ed en IEC 61730, zoals gebruikelijk voor zonnepanelen. En dat er getest is volgens Standaard Test Condities (STC), dus licht-instraling van 1000 W/m² , bij een AM van 1,5 en een cel temperatuur van 25 °C.

Kwaliteit van het typeplaatje

Soms is het typeplaatje niet meer dan een sticker. Neem altijd voor plaatsing op het dak een foto van het typeplaatje van ieder zonnepaneel. Er zijn gevallen bekend dat na 1 jaar het typeplaatje al onleesbaar was.

Zonnepanelen offerte aanvragen


Volgende pagina: Zonnepanelen in serie of parallel schakelen?