Half cut zonnepanelen, twee helften panelen

Zonnepanelen bestaande uit twee helften

Achterzijde half-cut zonnepaneel
Half cut zonnepaneel
Achterzijde
Bron: REC

Doordat het zonnepaneel is opgedeeld in twee helften, heeft men in geval van schaduw minder opbrengstverlies. Door de junctionbox met diodes in het midden te plaatsen kan men dit met 3 diodes realiseren. In plaats van 3 strings op een paneel zijn er nu 6 strings per paneel. Om de peak-spanning compatible te houden met standaard zonnepanelen worden de twee halve panelen parallel geschakeld. Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van zonnecellen die als het ware door midden gesneden (half cut) zijn. Heeft een 'normaal' zonnepaneel bijvoorbeeld 60 cellen, dan heeft een zonnepaneel met halve cellen er 120 op dezelfde oppervlakte.


Plaatsing diodes bij half-cut zonnepanelen

split halfcut zonnepaneel
Plaatsing diodes bij half-cut zonnepanelen,
zodat 6 strings ontstaan.
Bron: REC

Door deze celtechniek wordt de afstand die de stroom moet afleggen met de helft verkort. Daardoor minder weerstand en meer opbrengst. Vaak combineert men dit met meerdere dunne busbars wat ook het opbrengstverlies in de toekomst minimaliseert. In de afbeeldingen is het verschil weergegeven in het stroomverloop en de plaatsing van de diodes bij een half cut zonnepaneel en een conventioneel zonnepaneel met hele zonnecellen en maar drie in seriegeschakelde strings.

Half-cut zonnepanelen en schaduw

De toekomst van half-cut zonnepanelen

De verwachting is dat vele zonnepaneelfabrikanten deze technologie grootschalig gaan toepassen. De voordelen zijn groot ten opzichte van de conventionele technologie. De verwachting is dat op termijn half cut zonnecpanelen de nieuwe standaard gaat worden.

Volgende pagina: Ongeraamde zonnepanelen