Zonnepaneel quiz netomvormers


De antwoorden op de vragen van deze Zonnepaneel quiz kan men elders op deze website vinden. Zoeken met google gaat natuurlijk ook..... Veel succes!

1. Wat is het belangrijkste waar men op moet letten bij de aanschaf van een netomvormer?

a. De geluidsproductie
b. De prijs
c. Dat de gekozen zonnepanelen matchen met de omvormer
d. De behuizing


2. Wat is het kenmerkende verschil tussen maximaal- en Europees rendement ?

a. Het maximale rendement is het werkelijke rendement
b. Het Europees rendement is een gewogen gemiddelde op verschillende punten, waaronder ook punten waar de zonneinstraling niet optimaal is
c. Er is geen verschil
d. Het Europees rendement geld alleen voor Europa3. Wat is de functie van de MPP-tracker ?
a. Om altijd veel zoninstraling op de panelen te krijgen
b. Om bij verschillende sterktes zoninstraling steeds het optimale werkpunt te bepalen
c. Om te zorgen voor een maximale spanning
d. Om de piek bij veel zoninstraling af te toppen4. Een huis heeft een schuin dak. Een dakhelft ligt op het oosten, het andere dakdeel op het Westen. Hoeveel MPP-trackers heeft men nodig voor een maximale opbrengst ?
1
2
3
45. Waarom kan het in sommige gevallen interessant zijn om de netomvormer een vermogensklasse lager te kiezen (bijvoorbeeld 3600 W in plaats van 4000 W)?

a. Omdat het rendement van een kleinere omvormer bij weinig zoninstraling beter is
b. Omdat het piekvermogen afgetopt word
c. Een kleinere omvormer is goedkoper
d. De omvormer heeft dan een langere levensduur

6. Wat is het maximale theoretische vermogen dat een netomvormer terug kan leveren op een elektriciteitsgroep die afgezekerd is met 16 A ?

a. 600 W
b. 2000 W
c. 3680 W
d. 4000 W


7. Wat voorkomt de ESS ? (Electronic Safety Switch: Elektronische DC-schakelaar)

a. Voorkomt een vlamboog bij het afkoppelen van de AC-spanning
b. Voorkomt een vlamboog bij het afkoppelen van de DC-spanning, indien de AC-netspanning nog aanwezig is.
c. Voorkomt een vlamboog bij het afkoppelen van de DC-spanning, indien de AC-netspanning niet meer aanwezig is.
d. Voorkomt een vlamboog bij het afkoppelen van de AC-spanning, indien de DC-spanning nog aanwezig is.8. In welke situatie is convectiekoeling beter ?

a. Indien men de netomvormer buiten plaatst
b. Indien men de netomvormer plaats waar men weinig geluidsoverlast wil
c. Indien men meerdere netomvormers in een ruimte plaatst
d. Indien men een hoog rendement wil behalen

Het goede antwoord is b. Ventilatoren maken geluid. Bijna alle omvormers vanaf ca 2200 W hebben tegenwoordig een ventilator voor de koeling.

9. Communicatie en monitoring wordt steeds belangrijker. Via smartphone of internet kan men de geproduceerde zonne-energie in de gaten houden. Communicatie kan via diverse protocollen. Welk protocol wordt tegenwoordig NIET meer gebruikt ?


a. Ethernet
b. Centronics
c. Bluetooth
d. RS48510. Stelling: Een vaste kabelverbinding tussen de netomvormer en de router is minder storingsgevoelig dan een WIFI-verbinding

a. Waar
b. Niet waarVolgende pagina: Veel gestelde vragen (FAQ)